บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์

บี. บราวน์ จัดตั้งในประเทศไทยในฐานะสำนักงานสาขาของบี. บราวน์   เมลซุงเกน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 โดยมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

พ.ศ.เหตุการณ์สำคัญ
2532บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเป็นบริษัทในฐานะสำนักงานสาขาของบี. บราวน์ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับไหมเย็บแผล อุปกรณ์การแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง และเภสัชภัณฑ์
2543ก่อตั้งหน่วยงานเอสคูแลป และย้ายสำนักงานขายมายังอาคาร คิวเฮ้าส์ เพลินจิต
2546เปิดตัวเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Introcan Safety
2547เริ่มต้นธุรกิจเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
2548ก่อตั้งเอสคูแลป อะคาเดมี่ และเริ่มต้นธุรกิจการทำอายุรกรรมทางหัวใจและหลอดเลือด
2550ก่อตั้งธุรกิจศัลยกรรมกระดูก
2551เปิดตัวสารละลายทางหลอดเลือดดำสู่ตลาด
2553นำเสนอระบบให้สารละลายอัตโนมัติ AIS (Automated Infusion System) สู่ตลาด เปิดตัวสารทดแทนเลือด Tetraspan Balanced Solution และควบรวมกิจการของบริษัท เมดโปร อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2556ย้ายฐานการผลิตไปยังปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ก่อตั้งบี. บราวน์ อวิตุ้ม ในประเทศไทย
2558เริ่มเปิดศูนย์บริการฟอกไต (จนมีทั้งหมด 4 ศูนย์ในปัจจุบัน 2565)
2564ประกาศการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม (Hospital Care, Aesculap, Avitum)