ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด โปรดเลือกข้อมูลติดต่อด้านล่างหรือส่งคำถามผ่านทาง แบบฟอร์มติดต่อ.

สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
(ประเทศไทย)
บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 12 อาคารคิวเฮาส์ เพลินจิต
598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม 10330
หมายเหตุ:

เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท ได้แก่  +66 2 617 5000  +66 2 617 5001 และ +66 2 617 5002
เบอร์โทรสารของบริษัท ได้แก่ +66 2 627 3251 และ +66 2 627 3252

แผนที่การเดินทาง

Description Document Link
แผนที่การเดินทางไปยังบริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
pdf (53.5 KB)

ข้อมูลติดต่อสำหรับ...