ตำแหน่งงานที่บี. บราวน์ ร่วมงานกับเรา!

ก้าวไปด้วยกันกับเรา

เราทุกคนที่บี. บราวน์ต่างมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก เรามีคนไข้ที่ต้องการใช้สินค้าและบริการของเราเพื่อรักษาอาการป่วยหรือมีแพทย์ที่ต้องการใช้สินค้าของเราเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ในทุกช่วงเวลาบนโลกใบนี้ นาทีชีวิตดังกล่าวจึงเป็นแรงผลักดันให้เราผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า

ถ้าคุณต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก เราพร้อมที่พาคุณก้าวไปด้วยกันกับเรา