บี. บราวน์ เอเชียแปซิฟิก

เราจะเติบโตไปด้วยกัน

บริษัทบี. บราวน์ถูกก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2382  ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 66,000 คน ใน 64 ประเทศเทศทั่วโลก ทำให้ปัจจุบันเราเป็นหนึ่งในผู้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มของการให้สารละลายทางหลอดเลือด ออร์โธปิดิกส์ การผ่าตัดสมองและระบบประสาท การให้ยาระงับปวด การฟอกเลือด การผ่าตัดกระดูกสันหลัง กลุ่มสินค้าเพื่อดูแลโรคเบาหวาน สารอาหารทางหลอดเลือดดำ สินค้าเกี่ยวกับการดูแลแผลและป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทได้นำเอาข้อคิดเห็นของลูกค้ามาใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือสุขภาพของคนไข้ทั่วโลกที่ดีขึ้น ในปี 2564 กลุ่มบี. บราวน์มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 7.9 พันล้านยูโร และ 1.3 พันล้านยูโรในเอชียแปชิฟิก

สำหรับในภูมิภาคเเชียแปซิฟิก บี. บราวน์มีพนักงานจำนวนกว่า 16,000 คน ทำงานใน 10 โรงงานผลิตและ 16 สำนักงานขายในประเทศหลักของภูมิภาค สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค (Regional headquarter) ตั้งอยู่ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแหล่งใหญ่ที่สุดของบี. บราวน์ ด้วยพนักงานกว่า 7,600 คน และโรงงาน 5 แห่ง ซึ่งใช้ผลิตสินค้าออกสู่ทั่วโลก