บี. บราวน์ เอเชียแปซิฟิก

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

เราจะเติบโตไปด้วยกัน

บริษัทบี. บราวน์ถูกก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2382  ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 60,000 คน ใน 64 ประเทศเทศทั่วโลก ทำให้ปัจจุบันเราเป็นหนึ่งในผู้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มของการให้สารละลายทางหลอดเลือด ออร์โธปิดิกส์ การผ่าตัดสมองและระบบประสาท การให้ยาระงับปวด การฟอกเลือด การผ่าตัดกระดูกสันหลัง กลุ่มสินค้าเพื่อดูแลโรคเบาหวาน สารอาหารทางหลอดเลือดดำ สินค้าเกี่ยวกับการดูแลแผลและป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทได้นำเอาข้อคิดเห็นของลูกค้ามาใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือสุขภาพของคนไข้ทั่วโลกที่ดีขึ้น ในปี 2559 บี. บราวน์มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 7.4 พันล้านยูโร

สำหรับในภูมิภาคเเชียแปซิฟิก บี. บราวน์มีพนักงานจำนวนกว่า 16,700 คน ทำงานในโรงงานผลิตและสำนักงานขายในประเทศหลักของภูมิภาค สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค (Regional headquarter) ตั้งอยู่ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น 1 ใน   ฐานการผลิตแหล่งใหญ่ที่สุดของบี. บราวน์ ด้วยพนักงานกว่า 7,500 คน และโรงงาน 5 แห่ง ซึ่งใช้ผลิตสินค้าออกสู่ทั่วโลก