ห้องข่าว ของบี. บราวน์

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

ข่าวล่าสุด

Search news for
Time period filter
Search
 • งานเปิดโลกพันธุวิศวกรรม

  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 248 คน จากโรงเรียนในรัฐปีนัง 15 แห่ง ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์พันธุวิศวกรรม (B. Braun Genetics Week)เมื่อวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ Penang Science Cafe @ Heritage

  Read More
 • IFC สนับสนุนเงินเพื่อการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

  บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มสมาชิกธนาคารโลกได้ให้เงินกู้กับการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

  Read More
 • งานประชุม Asia Dengue Conference

  โรคไข้เลือดออก (Dengue) ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 และได้คุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 50

  Read More
Loading content...

An error occurred. Please try again.

แผนกสื่อสารองค์กร

ณพัฐอร รัตนรังสิ
แผนกสื่อสารองค์กร
บริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 12 อาคารคิวเฮาส์ เพลินจิต
598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กทม 10330

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง