บี. บราวน์ ประเทศไทย และเอสคูแลป อะคาเดมี่ ร่วมจัดฝึกอบรม ในหัวข้อ "HIP EXPERT TRAINING COURSE - AESCULAP® Primary Total Hip Arthroplasty"

บี. บราวน์ ประเทศไทย และเอสคูแลป อะคาเดมี่ ร่วมจัดฝึกอบรม ในหัวข้อ "HIP EXPERT TRAINING COURSE - AESCULAP® Primary Total Hip Arthroplasty"

เอสคูแลป อะคาเดมี่ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปันทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ระดับนานาชาติในหัวข้อ "HIP EXPERT TRAINING COURSE - AESCULAP® Primary Total Hip Arthroplasty"

บี. บราวน์ ประเทศไทย และเอสคูแลป อะคาเดมี่ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปันทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศไทย ในหัวข้อ "HIP EXPERT TRAINING COURSE - AESCULAP® Primary Total Hip Arthroplasty" ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. 2567 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัดฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Soft Cadaver Surgical Training Center)

บริษัทฯ และหน่วยงานเอสคูแลป อะคาเดมี่ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่มาแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ช่วยเติมเต็มพื้นที่แห่งการเรียนรู้นี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Aesculap Academy hosted HIP EXPERT TRAINING COURSE – AESCULAP Primary Total Hip Arthroplasty

B. Braun and Aesculap Academy were pleased to be a part of hosting the "HIP EXPERT TRAINING COURSE - AESCULAP® Primary Total Hip Arthroplasty" from 16th - 17th March 2024 at the Chula Soft Cadaver Surgical Training Center in Bangkok, Thailand. This event offered us a splendid opportunity to share our expertise and facilitate a platform for collaborative learning by welcoming participants from Japan, Vietnam, Malaysia, Thailand. The program provided a harmonious blend of theoretical insights and practical exercises on the saw bone as cadaver expertly led by our faculty.

B. Braun and Aesculap Academy, having been awarded accreditation by the Royal College of Surgeons of England, wish to express our deepest gratitude to all speakers and participants for their involvement and for sharing their expertise at this event.