สถานที่ตั้งของบี. บราวน์ ในเอเชียแปซิฟิก

บี. บราวน์ เอเชียแปซิฟิก

The สำนักงานใหญ่สาขาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของบี. บราวน์ตั้งอยู่ที่เมืองปีนัง ในนามของ B. Braun Medical Industries,  ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งในฐานการผลิตของบี. บราวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

สำนักงานใหญ่สาขาจะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงานสาขาต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันบี. บราวน์มีสำนักงานและโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศปากีสถาน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศศรีลังกา ประเทศไต้หวัน ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และตลาดเกิดใหม่