บี. บราวน์ ประเทศมาเลเซีย

Penang

B. Braun Asia Pacific Regional Office
Bayan Lepas Free P.O.Box 880
10810 Penang
Malaysia
B. Braun Medical Industries Sdn Bhd
(19051-M)
Bayan Lepas Free P.O.Box 880
10810 Penang
Malaysia

Petaling Jaya

B. Braun Medical Supplies Sdn Bhd
(56425-H)
Persiaran Bandar Utama
Crown Penthouse, IBM Plaza, 8 First Avenue
47800 Petaling Jaya
Malaysia