คณะกรรมการบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

มุ่งสู่การเติบโตและความสำเร็จ

บี. บราวน์เอเชียแปซิฟิกบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร 5 คน ซึ่งประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ และค้นหาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และพนักงานทุกคนอยู่เสมอ

B. Braun management board

Search mediacenter for
search mediacenter for term
 • Ms. Anna Maria Braun
  Member of the Management Board, B. Braun Melsungen AG and B. Braun Medical Industries (BMI)
  jpeg, 98.9 KB
  Download
 • Mr. Chee Hong Lam
  President, Asia Pacific
  jpeg, 256.5 KB
  Download
 • Mr. Andre Holzhausen
  Senior Vice President, Operations, Asia Pacific and Head of CoE Intravenous Access
  png, 121.8 KB
  Download
 • Mr. Andreas Walde
  Senior Vice President, Finance, Controlling and IT, Asia Pacific
  jpeg, 236.9 KB
  Download