คณะกรรมการบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

มุ่งสู่การเติบโตและความสำเร็จ

บี. บราวน์เอเชียแปซิฟิกบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร 5 คน ซึ่งประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ และค้นหาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และพนักงานทุกคนอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริหารจากซ้าย: Lam Chee Hong, Andreas Walde, Anna Maria Braun, Dr. Juergen Schloesser, Dr. Juergen Tertel

Anna Maria Braun
President, Asia Pacific and Member of the Management Board, B. Braun Melsungen AG

Lam Chee Hong 
Senior Vice President, Sales & Marketing, Asia Pacific

Andreas Walde
Senior Vice President, Finance, Controlling & IT Asia Pacific

Dr. Juergen Schloesser
Senior Vice President, Operations & Head of the Centre of Excellence for Intravenous Access

Dr. Juergen Tertel
Senior Vice President, Human Resources, Asia Pacific