ประเทศไทย แบบฟอร์มติดต่อ

ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องที่มีเครื่องหมาย * ห้ามเว้นว่าง

ที่อยู่

โปรดระบุรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศในพื้นที่ของคุณ

บี. บราวน์มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกเก็บข้อมูลเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเผยแพร่ต่อไปยังบุุคคลภายนอกกลุ่มบริษัทบี. บราวน์ หรือนำเอาข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เจ้าหน้าที่ของเราได้รับการฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

check_circle

Your request could not be submitted. Please try again.

warning