ความคิดเห็นของคุณ แบ่งปันความคิดเห็นของท่าน

ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าสำหรับเรา

บี. บราวน์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการของโรงพยาบาลให้ดีขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ของเราถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและตลาด ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถส่งมาที่เราได้ ท้ายที่สุดท่านคือผู้ตัดสินที่ดีที่สุดว่าผลิตภัณฑ์ของเราควรจะเป็นอย่างไร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านถือเป็นความลับสูงสุด สิทธิทั้งหมดถือเป็นของบุคคลที่แสดงความคิดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้น

รายละเอียดการติดต่อ

ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *

ที่อยู่
อัพโหลดเอกสาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างมาก ข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ภายใต้นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะถูกรวบรวมและบันทึกเพื่อการเข้าถึงเท่านั้น บริษัทจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกกลุ่มบี. บราวน์ไม่ว่าในกรณีใดๆ และจะไม่ใช้หรือบันทึกข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับการป้องกันข้อมูล  

นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

check_circle

Your request could not be submitted. Please try again.

warning