ความยั่งยืน ที่ B. Braun

การอุทิศตนของเราในฐานะพลเมืองบรรษัท

ความยั่งยืนคือหลักการแนวทางสำคัญของกิจกรรมองค์กรของ B. Braun นอกเหนือจากความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจที่เราดำเนินการด้วยการเติบโตระยะยาวแล้ว สำหรับเรายังรวมถึงความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้แสดงให้เห็นในโครงการต่าง ๆ มากมาย

การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และพนักงานของเราคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา ในฐานะ "พลเมืองของสังคม" และบริษัทครอบครัวที่ดำเนินงานทั่วโลก B. Braun สนับสนุนในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการขยายและแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างมุมมอง – สำหรับทั้งประชาชนในวันนี้และชนรุ่นหลังในอนาคต