นโยบายความเป็นส่วนตัวแฮท แอป (HAT APP)

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแฮท แอป (HAT APP)

รายละเอียดดังปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของเรา และที่ได้จากการประมวลผลและใช้

การให้บริการนี้จัดทำโดย บี. บราวน์ เมดิคอล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซมพาช (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) โดยการให้บริการนี้รวมถึงแอปพลิเคชันซึ่งพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วใน iPhone และ Android และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณสามารถจัดการเนื้อหาบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้เพียงบางส่วน แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ร่วมกันสร้างแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมด้านสุขภาพโดยไม่ต้องใช้กระดาษ

เมื่อใช้แอปพลิเคชัน ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวม (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การปกป้องข้อมูลมีความสำคัญต่อเรา เราให้ความมุ่งมั่นและความร่วมมือกับท่านแก่กรณีดังกล่าว รวมถึงการพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับท่านอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นโดยถือเป็นวิถีทางทั่วไปที่จะนำไปใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราต้องการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือ เครื่องมือการดูแลเว็บ (WAT) ดังนั้น โปรดนำข้อมูลต่อไปนี้มาพิจารณา ข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลของเราเป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของบี. บราวน์

ในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ของเราและการดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงบริการของเราแก่ท่าน อาจจำเป็นต้องแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อีกครั้งเป็นครั้งคราว

ท่านสามารถพิมพ์เอกสารนี้โดยใช้ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมบริการอินเทอร์เน็ตพื้นฐานของท่าน (= เบราว์เซอร์: ส่วนใหญ่เป็น “ไฟล์” > “พิมพ์”)

กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โปรดศึกษาแนวทางการดำเนินการกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปและประเทศไทย  https://www.bbraun.com/en/privacy-policy/eu-data-protection-regulation.html และ https://www.bbraun.co.th/th/personal-data-protection.html

 

1. หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการตามแอปพลิเคชันนี้และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลคือ:

บี. บราวน์ เมดิคอล จำกัด
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซีซาร์ 17
6204 เซมเพช
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

และ บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Working Group)
ชั้น 12 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

 

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้กับข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวบรวมเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันบี. บราวน์ ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลหรือการรวมกันของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ท่านจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันของเราได้หากไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อผู้ใช้ขั้นสูง ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ที่อยู่อีเมล ฯลฯ ตามแบบฟอร์มที่ต้องกรอก)

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์ (DSG) และ European General Data Protection Regulation (GDPR) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย (PDPA) 

ในฐานะบริษัทระหว่างประเทศ เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก ในขอบเขตการประมวลผลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าเป็นข้อตกลงตามสัญญา มาตรการขององค์กร จะถูกตราขึ้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในบริษัทของเรานั้น การปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในของเรา

พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอแสดงให้ท่านเห็นว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น เมื่อสื่อสารทางอีเมล) อาจเกิดช่องว่างในการรักษาความปลอดภัย โดยเราจะพยายามปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามโดยใช้มาตรการป้องกัน เช่น การระบุนามแฝง การประหยัดข้อมูล การสังเกตระยะเวลาการลบ โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีแม้ว่าเราจะมีมาตรการป้องกันเหล่านี้ แต่ไม่ให้ถือว่าเราสามารถแยกแยะการประมวลผลที่ผิดกฎหมายโดยบุคคลที่สามได้โดยสิ้นเชิง

 

3. ข้อมูลใดบ้างที่ประมวลผลและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

หากคุณใช้แอปพลิเคชันของเรา ข้อมูลจะถูกประมวลผลผ่านการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน: ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ข้อมูลอื่น ๆ จะถูกเก็บรวบรวมเมื่อมีการสร้างบัญชีผู้ใช้ (การลงทะเบียน) และเมื่อเข้าสู่ระบบ และข้อมูลอื่น ๆ จะได้รับการประมวลผลเมื่อ ใช้แอปพลิเคชัน ; ข้อมูลบางส่วนจะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จะได้รับการประมวลผล:

นามสกุล ชื่อ ที่อยู่อีเมล สถานที่ทำงาน รหัสผ่าน กระบวนการของผู้ตรวจสอบ เวลาเข้าใช้ ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการที่ใช้ เบราว์เซอร์ ที่อยู่ MAC

3.1 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการดาวน์โหลด

คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดผ่าน App Store (เช่น Google Play หรือ Apple App Store) เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการที่เลือก ข้อมูลนี้จะแตกต่างกันอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลต่อไปนี้สามารถประมวลผลได้ในระหว่างการดาวน์โหลด: ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล เลขที่บัญชีบน App Store ของท่าน เวลาที่ดาวน์โหลด ข้อมูลการชำระเงิน และรหัสอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

ข้อมูลนี้ประมวลผลโดย App Store ที่เลือก เราไม่มีอิทธิพลต่อการประมวลผลข้อมูลนี้ โปรดสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ App Store

3.2 ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งาน

ในการใช้งานแอปพลิเคชันจำเป็นต้องมีข้อมูลบางอย่าง ข้อมูลต่อไปนี้จึงถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งาน: ID อุปกรณ์ภายใน รุ่นของระบบปฏิบัติการของคุณ เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาในการเข้าถึง การโต้ตอบกับระบบ การตรวจสอบ

ข้อมูลนี้ซึ่งส่งถึงเราโดยอัตโนมัติ ใช้เพื่อช่วยให้คุณใช้แอปพลิเคชันและมอบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน พวกเขาทำหน้าที่บำรุงรักษาและปรับปรุงความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน การบริหารด้านเทคนิคตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด การประมวลผลข้อมูลนี้เกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่เรามีกับท่านผ่านการใช้แอปพลิเคชันและเพื่อประโยชน์ร่วมกันของการรักษาการใช้งานและฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชัน  (ข้อ 13 วรรค 1 และ 2 ให้ DSG, Art. 6 Para. 1 Letters a และ f GDPR)

ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บโดยเรา และสามารถใช้โดยไม่เปิดเผยตัวบุคคลตามกฎเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภาพของบริษัทของคุณ เราขอแสดงให้เห็นว่าจะไม่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบ ข้อมูลที่บันทึกจะมีเฉพาะที่ผู้ตรวจสอบกระทำเท่านั้น

3.3 การสร้างบัญชีผู้ใช้ (การลงทะเบียน) และการเข้าสู่ระบบ

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้หรือเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน  เราจะประมวลผลข้อมูลจากการเข้าถึงของคุณ ข้อมูลที่จำเป็นรวมถึงข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันระหว่างการลงทะเบียน ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับการใช้บริการตามสัญญา หากคุณไม่ให้ข้อมูลนี้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้งานแอปพลิเคชันได้

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับรองความถูกต้องของคุณในฐานะเจ้าของบัญชีเมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชีนี้ และเพื่อปฏิบัติตามคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านของท่าน ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านในการจัดการบัญชีผู้ใช้และเพื่อรับประกันการเข้าถึงและการจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน การประมวลผลข้อมูลจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

เรายังต้องการข้อมูลเพื่อการใช้งานของแอปพลิเคชันเช่นเดียวกับสิทธิ์และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 13 วรรค 1 และ 2  a GDPR, ข้อ 6 วรรค 1 b GDPR) นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลเพื่อให้สามารถติดต่อกับท่านได้และส่งข้อความถึงท่าน เช่น ประกาศทางเทคนิคหรือกฎหมาย การแก้ไขปรับปรุง มาตรการรักษาความปลอดภัย หรือข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบัญชีผู้ใช้ (ข้อ 13 วรรค 1 DSG , Art . 6 วรรค 1 จดหมาย f GDPR)

3.4 การใช้งานแอปพลิเคชัน

ขณะใช้แอปพลิเคชัน คุณสามารถใส่ จัดการ และแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ คุณเป็นผู้กำหนดขอบเขตของข้อมูลนี้ด้วยตัวเอง 

แอพแอปพลิเคชันนี้ต้องการการอนุญาตดังต่อไปนี้:

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต: แอพนี้ต้องการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส การเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์มือถือของคุณใช้สำหรับสิ่งนี้

เราประมวลผลข้อมูลการใช้งานที่คุณป้อนเพื่อให้แอปซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งท่านและเราและสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา (มาตรา 13 วรรค 1 และวรรค 2 a DSG ข้อ 6 วรรค 1 b GDPR)

3.5 การใช้แอปพลิเคชันและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะจัดเก็บการเข้าถึงทุกรายการไว้ในไฟล์บันทึกชั่วคราว ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้จนกว่าจะถูกลบโดยอัตโนมัติ:

· ที่อยู่ IP ที่ไม่ระบุตัวตนของคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอ
· วันที่และเวลาที่เข้าถึง
· ชื่อและ URL ของข้อมูลที่เข้าถึง
· การแจ้งเตือนว่าการโทรสำเร็จหรือไม่
· ข้อมูลระบุเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้
· เว็บไซต์ที่ทำการเข้าถึง
· ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

การประมวลผลข้อมูลนี้เป็นไปตามฐานกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดใช้เว็บไซต์ (การสร้างการเชื่อมต่อ) ความปลอดภัยของระบบ การดูแลด้านเทคนิคของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และการปรับข้อเสนออินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม การยอมรับคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้แสดงว่าท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท่านมีตัวเลือกที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลนี้ หากท่านคัดค้านการใช้ข้อมูล อาจมีข้อจำกัดการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการของเราได้

นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ถูกประมวลผล เว้นแต่ท่านจะยินยอมอย่างชัดแจ้งในการประมวลผลต่อไป

3.6 การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์ของเรายังใช้งานคุกกี้ คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและบันทึกโดยเบราว์เซอร์ของคุณ ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณและไม่มีไวรัส คุกกี้ทำหน้าที่ให้การบริการของเราเข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น คุกกี้บางตัว (เรียกว่า "คุกกี้ที่ใช้งานได้" เช่น สำหรับการตั้งค่าภาษาและกระบวนการสั่งซื้อ) เป็นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีฟังก์ชันที่จำเป็นของเว็บไซต์ หากไม่มีสิ่งนี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้เรียกว่า "คุกกี้เซสชัน" พวกเขาจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเยี่ยมชม คุกกี้อื่น ๆ จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออก คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำเบราว์เซอร์ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้และอนุญาตเฉพาะบางคุกกี้ในแต่ละกรณีได้ โดยการยกเว้นการยอมรับคุกกี้ในบางกรณีหรือโดยทั่วไป และเปิดใช้งานการลบคุกกี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ หากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ (เข้าที่การตั้งในเบราว์เซอร์ของคุณ) คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ (อาจถูกจำกัด)

3.7. ประกาศเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา

ในอนาคตการใช้งานแอปพลิเคชันของเราจะใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมของแอปพลิเคชันไม่ได้ เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น ข้อมูลนี้จะแสดงตามจุดนี้

คุณสามารถเข้าถึงลิงค์ภายนอกผ่านแอปพลิเคชันของเราได้ ข้อกำหนดการใช้งานและการปกป้องข้อมูลของผู้ให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้ลิงก์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านเงื่อนไขการใช้งานที่
www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://www.youtube.com/intl/de/about/policies/#community-guidelines
https://www.who.int/about/who-we-are/privacy-policy
https://www.nejmgroup.org/legal/terms-of-use.htm?query=footer
https://www.nejmgroup.org/legal/privacy-policy.htm?query=footer

เราไม่มีสิทธิควบคุมเงื่อนไขการใช้งานของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การคลิกลิงก์แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 

4. การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม กล่าวคือ จะไม่ส่งต่อไปยังบุคคลภายนอกจากบี. บราวน์ เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่เราหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเป็นกรณีจำเป็น

การโอนภายในบี. บราวน์ จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการบริหาร (มาตรา 13 วรรค 2 a GDPR, มาตรา 6 วรรค 1 f GDPR)

เพื่อให้เราสามารถจัดหาและใช้งานแอปพลิเคชันได้ เราใช้งานผู้ให้บริการภายนอกเพื่อจุดประสงค์นี้ ข้อมูลที่ส่งต่อไปยังผู้ให้บริการเหล่านี้ได้ เราได้เลือก ตรวจสอบ และทำสัญญากับผู้ให้บริการเหล่านี้อย่างรอบคอบ (มาตรา 6 วรรค 1 f และมาตรา 28 วรรค 1 GDPR)

หากจำเป็นต้องตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือเพื่อการดำเนินคดีตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ๆ และหากกรณีจำเป็นแก่บุคคลภายนอกหรือตัวแทนทางกฎหมายที่ได้รับอันตราย อาจเกิดการโอนข้อมูลได้ หากเป็นการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานหรือการเรียกร้องทางกฎหมายอื่น ๆ หรือหากเราต้องให้ข้อมูลแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอื่นๆ (มาตรา 13 วรรค 1 GDPR ข้อ 6 วรรค 1 f GDPR) 

 

5. ความยินยอม

การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แสดงว่าท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา แสดงว่าให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ (มาตรา 13 วรรค 1 GDPR, มาตรา 6 วรรค 1 a GDPR)

หากต้องการถอนความยินยอมของคุณ โปรดดูหัวข้อที่ 7

 

6. เงื่อนไขการจัดเก็บ

เราจะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นนิรนามทันทีที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมอีกต่อไป เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่สัญญามีผลใช้บังคับ รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามส่วนที่ 3 

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้นานขึ้นหากจำเป็นสำหรับการดำเนินคดีอาญาหรือเพื่อรักษาความปลอดภัย การยืนยัน การเรียกร้องทางกฎหมาย หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น เหตุผลด้านภาษี) ซึ่งได้รับการสงวนไว้

กรณีนี้ไม่ใช้บังคับกับการลบข้อมูลที่ไม่ได้สัดส่วน ในกรณีเช่นนี้ บี. บราวน์จะถือว่ามีส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายตามความหมายของมาตรา 6(1) (f) GDPR ในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน

 

7. สิทธิ์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์โดยอิสระเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ แหล่งที่มา ผู้รับ และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนสิทธิ์ในการแก้ไข กีดกัน จำกัด หรือลบข้อมูลนี้เมื่อใดก็ได้ คุณยังมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งท่านได้จัดเตรียมไว้กับบุคคลที่รับผิดชอบ ในรูปแบบที่มีโครงสร้างทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่ท่านให้ไว้เพื่อประมวลผลและการใช้ข้อมูลของท่าน ซึ่งไม่จำเป็นตามกฎหมายหรือจำเป็นในการประมวลผลตามนิติสัมพันธ์แห่งสัญญาที่ยังคงมีผลใช้บังคับ

เพื่อใช้สิทธิ์เหล่านี้และสำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ "ข้อมูลส่วนบุคคล" โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางไปรษณีย์) หรือทางอีเมล (ส่วนที่ 2) เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บังคับได้ตามกฎหมายว่าเราได้เก็บรวบรวมประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หรือไม่

 

8. สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการคัดค้านตามบทบัญญัติของ DSG (มาตรา 12 วรรค 2 lit. b DSG) หรือ GDPR (มาตรา 21 GDPR) มีผลบังคับใช้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้

ในกรณีนี้เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่สามารถยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้เนื่องจากมีหน้าที่ตามกฎหมาย

หากต้องการใช้สิทธิ์นี้ โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางไปรษณีย์) หรือทางอีเมล (ส่วนที่ 2)

 

9. ผู้ติดต่อในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทีมงานของเขา/เธอได้โดยตรง พวกเขายังพร้อมสำหรับการร้องขอข้อมูล การสอบถาม หรือข้อร้องเรียน:

ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คริสเตียน ออเดอร์กอน
บี. บราวน์ เมดิคอล จำกัด
ซีซาร์ 17 6204 เซมเพช ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

และ บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Working Group)
ชั้น 12 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

 

10. สิทธิในการร้องเรียน

หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีเขตอำนาจศาล

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1, 3003 Bern, www.edoeb.admin.ch

และประเทศไทย: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC)
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
โทร. 02-141-6993, 02-142-1033
E-mail : pdpc@mdes.go.th.

 

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันของเราและการดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการของเราสำหรับท่าน อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อีกครั้งเป็นครั้งคราว ศึกษาฉบับปัจจุบันของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่รายการเมนู "การปกป้องข้อมูล" ภายในแอปพลิเคชัน

สถานะ 01.09.2022