การรักษา อาการต่อมลูกหมากและระบบทางเดินปัสสาวะ (Continence Care & Urology)

วิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก และเป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผูู้สูงอายุ ผู้ชาย ผู้หญิง คนพิการ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรง 

คนไข้ที่มีอาการปัสสาวะไม่อยู่เรื้อรัง อันเป็นผลมาจากความผิดปกติของไขสันหลัง โรคทางสมอง ความผิดปกติทางกายภาพหรือเนื่องจากอายุที่มากขึ้น ต้องการสินค้าที่ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในการเรียน ทำงาน หรือเล่นกีฬา ได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งสายสวนปัสสาวะชนิดใช้ได้เอง  มีประโยชน์อย่างมหาศาล กับคนไข้ที่รักษาตัวที่บ้าน

กรณีคนไข้ที่มีอาการปัสสาวะไม่อยู่แบบเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์จะมองหาสินค้าที่มีความปลอดภัย อย่างเช่น กระบอกตวงและวัดปริมาตรปัสสาวะ และสายสวนปัสสาวะผ่านช่องท้อง ซึ่งเป็นสินค้าสายสวนปัสสาวะชั้นนำสำหรับผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน

ในการดูแลคนไข้ที่มีอาการป่วยเฉียบพลันหรือเรื้อรัง บี. บราวน์ให้บริการการรักษาครบวงจร ทั้งสินค้าที่ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับ โปรโตคอลและอุปกรณ์ต่างๆ