การดูแลโรคเบาหวาน (Diabetes Care) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้บริการอย่างมีคุณภาพ

สู้ภัยเบาหวาน ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกมีจำนวน 425 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2588 จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 629 ล้านคน* โรคเบาหวานได้เริ่มมามีบทบาทสำคัญมากขึ้น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานจึงเป็นเรื่องสำคัญ แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ ต่างต้องพบกับคนไข้ที่ต้องการ คำปรึกษา การดูแลหรือรักษาเพิ่มขึ้น การรักษาโรคเบาหวานจึงเป็นความท้าทาย และเรายินดีที่จะช่วยสนับสนุนการรักษาให้ได้ผล

บี. บราวน์มีสินค้าเพื่อการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ซึ่งได้ มาตรฐานตามที่กำหนด การจะรักษาคนไข้โรคเบาหวานที่มีจำนวนมากขึ้นให้ได้ผลดี  จำเป็นต้องใช้หลักการระดับสูง อุปกรณ์ที่ดี ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง และ เทคนิคการใช้งานจริง

*แหล่งที่มา: International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edition, 2017.