การบริการด้านเทคนิค

การให้บริการด้านเทคนิคของเราช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ บี. บราวน์

การให้บริการด้านเทคนิคของบี. บราวน์

บี. บราวน์บริการด้านการซ่อมบำรุงหลังการขายที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่งานติดตั้ง บำรุงรักษาตามระยะ ตรวจเช็คแก้ไขให้ตรงไปตามมาตรฐานกำหนด ตลอดจนวางแผนทางด้านเทคนิคของกลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ที่มาพร้อมมาตรฐานคุณภาพระดับสูงระดับสากล มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่ค้า ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไทย
เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพระบบสุขภาพของประเทศไทยกับความสำคัญของการมีเครื่องมือแพทย์ที่ต้องพร้อมใช้งานเสมอ

ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือบี. บราวน์ (B. Braun Technical Service Center) 

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์และเภสัชภัณฑ์ที่พร้อมช่วยตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่นี้พร้อมช่วยดูแลนวัตกรรมเพื่อการดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่เครือข่ายสาธารณสุขของประเทศไทยทั้งในและนอกสถานที่ 
ทั้งยังรองรับงานซ่อมด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าด้านการดูแล พร้อมลดระยะเวลาการส่งซ่อมไปต่างประเทศ ตอบสนองต่อความเร่งด่วนในการใช้งานของสถานพยาบาลทั่วประเทศ

เรารับรองคุณภาพและการใช้งาน 

“เพราะสินค้าที่มีคุณภาพจะปรากฎให้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อยังคงมีการใช้งานตามอายุ”
ผลิตภัณฑ์บี. บราวน์ของท่านจะยังคงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการจากทีมงานคุณภาพ เพื่อรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ พร้อมมาตรฐานการซ่อมบำรุงระดับสูงจากผู้ผลิต
โดยรับประกันอายุการใช้งานและการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ รับประกันความปลอดภัยและการใช้งานขั้นสูงโดยใช้อะไหล่ของแท้ ตอกย้ำความั่นใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน

มากกว่าสินค้า คือ คุณค่าที่เราส่งมอบให้กับประเทศไทย

การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพพร้อมใช้เสมอ คือหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพ

บี. บราวน์ ยึดมั่นในการผลักดันให้เกิดสุขภาพที่ดียิ่งกว่าเพื่อคนไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บี. บราวน์
ซึ่งมุ่งมั่นที่จะป้องกันและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก โดยเชื่อมั่นว่าเรื่องการดูแลและรักษาความเป็นอยู่ด้านสุขภาพเป็นวาระสำคัญระยะยาวด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา เมื่อผสานกับนวัตกรรมและการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการต่อยอด “พลังแห่งเทคโนโลยี” ให้กับความก้าวหน้าทางสุขภาพของประเทศไทยไปด้วยกัน

ติดต่อเรา

Thanormsak Chodchoung
ถนอมศักดิ์ โชติช่วง
ทีมวิศวกรให้บริการด้านเทคนิค - บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
Commercial Excellence