โซลูชั่น สำหรับวัสดุปลอดเชื้อ

ผู้บุกเบิกบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อในปีพ.ศ. 2514

ภารกิจของเราคือการจัดหาเครื่องมือตรงตามเวลาที่ต้องการ อยู่ในภาวะปลอดเชื้อ พร้อมใช้งาน มีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่ำ และมีระบบการบรรจุหีบห่อที่น่าเชื่อถือ

Sterile Supply Circle

ขอแนะนำบรรจุภัณฑ์ของเอสคูแลป ผู้นำบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อที่แพร่หลายทั่วโลกมาหลายทศวรรษ

เสียงจากลูกค้า: บทสัมภาษณ์ Cornelia Buchholz, OR Manager and Coordination, Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart, Germany