เพราะเราเห็นคุณค่าในความต่าง เดือนแห่งความภาคภูมิใจ

เดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) : เพราะเราเห็นคุณค่าในความต่าง

บี. บราวน์ขอสานต่อการสร้างองค์กรแห่งความหลากหลาย เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีความต่างในคุณค่า และสามารถเชื่อมต่อกันเพื่อที่จะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก” ไปด้วยกัน

เดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) : เพราะเราเห็นคุณค่าในความต่าง

Pride Month คือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและสนับสนุนชุมชน LGBTQIA+ ในสิทธิที่เท่าเทียม
ที่บี. บราวน์ เราให้คุณค่าในความต่าง เคารพมุมมองที่หลากหลาย พร้อมผสานเข้ากับประสบการณ์และที่มาของแต่ละบุคคล ยอมรับความหลากหลายในองค์กร พร้อมมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับผู้คนให้ที่ดีที่สุด

ในด้านกลยุทธ์ เราสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เพื่อให้เป็น “ความหลากหลาย” นี้เป็นส่วนหนึ่ง DNA ขององค์กร โดยมี 3 องค์ประกอบดังนี้

  1. การสร้างแบรนด์พนักงาน (Employer Branding) คือสิ่งที่เราให้คุณค่าต่อผู้สมัครทุกท่าน
  2. วัฒนธรรม (Culture) คือ สิ่งที่เราให้คุณค่าในความหลากหลายต่อของพนักงานของเรา
  3. การมุ่งเป้าที่ลูกค้า (Customer Focus) คือ เราให้คุณค่าในความหลากหลายต่อลูกค้าของเรา
     

ในส่วนของ “ความหลากหลาย” บี. บราวน์ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQIA+ ในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ไม่เพียงเฉพาะแต่ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชนภายนอกด้วย นตาม 4 มุมมองแห่งความหลากหลาย

  1. ความเท่าเทียมทางเพศ
  2. ความร่วมมือระหว่างวัยที่แตกต่าง
  3. ความตระหนักถึงวัฒนธรรมและตัวตน
  4. ความแตกต่างทางความสามารถ

ซึ่งเราได้รับการยอมรับรางวัลด้าน “Excellence in Diversity and Inclusion” จาก HR Excellence Awards ในปี 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง #PrideMonth2022 นี้ บี. บราวน์ขอสานต่อการสร้างองค์กรแห่งความหลากหลาย เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีความต่างในคุณค่า และสามารถเชื่อมต่อกันเพื่อที่จะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก” ไปด้วยกันได้

บี. บราวน์ องค์กรดีเด่นที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในเอเชียประจำปี 2563 - 2564

PRIDE MONTH”, is celebrated annually in June for support of the LGBTQIA+ communities and to create awareness and celebrate LGBTQIA+ culture, and the support of LGBTQIA rights.

At B. Braun, we create a business environment in which differences are valued, diverse perspectives, thoughts, experiences, and backgrounds are integrated.  

We embrace Diversity and Inclusion in the workplace, with the goal to create the best possible work environment for our people, regardless of their individual or collective diversity.

Our strategic focus is to engage, strengthen and inspire our leaders and employees to make Diversity & Inclusion part of our DNA throughout the organization.  

The focus falls on three key elements:
1. Employer Branding ("we value the differences of applicants")
2. Culture ("we value the differences of our employees")
3. Customer Focus ("we value the differences of our customers")

As part of diversity & inclusion, B. Braun proudly supports the LGBTQIA+ Pride month not only by valuing the diversity within our workforce, but through social belonging to the LGBTQIA+ community inside and outside the organization. 

In B. Braun, we follow the four dimensions of diversity, which we have developed in coordination with the Charta der Vielfalt e.V. (Charter of Diversity):
1. Gender and Sexual Equality
2. Cross Generational Intelligence
3. Culture and Identity awareness
4. Differently abled Inclusion

An acknowledgement of our initiatives was the Bronze Award in “Excellence in Diversity and Inclusion” among 8 Finalists in the HR Excellence awards 2021 given by HR Resources Online.

In recognition of #PrideMonth2022, we will continue to diversify our working environment as B. Braun believes that even we’re different, everyone has our own value based on their individual and collective diversity to collaborate equally for protecting and improving the health of people around the world as the same committed Vision. 

B. BRAUN, Thailand's HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020 - 2021