เรื่องจริงเกี่ยวกับ การล้างมือ

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

การล้างมือเป็นเรื่องง่ายๆแต่ไม่ธรรมดา

การล้างมือเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้เป็นวัน World Hand Hygiene Day มาตั้งแต่พ.ศ. 2552 ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรณรงค์ในโครงการ "Save lives – clean your hands" แต่การล้างมือเป็นปัญหาใหญ่ถึงขนาดต้องมีวันสำคัญอย่างนั้นเลยหรือ คลิกอ่าน เรื่องจริงเกี่ยวกับการล้างมือ:

Infographic: Hand hygiene protects human life

โดยหลักการแล้ว การล้างมือหรือการทำให้มือปราศจากเชื้อโรคนั้นเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ อย่างเช่น Promanum pure โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลินิกหรือโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ามือของบุคลากรทางการแพทย์เป็นพาหะนำเชื้อที่สำคัญ ดังนั้นการล้างมือจึงเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 1

อย่างไรก็ตามความรู้ทางทฤษฎีอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงเสมอไป จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO)ระบุว่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ 61 เปอร์เซ็นต์ ไม่ล้างมือตามหลักการ ยิ่งไปกว่านั้นพบว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ถ้าหากบุคลากรทางการแพทย์ล้างมือด้วยวิธีที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ทันเวลา2 Prof. Didier Pittet ผู้อำนวยการโครงการ Infection Control Programme จากมหาวิทยาลัยเจนีวา และหัวหน้าโครงการ Global Patient Safety: Clean Care is Safer Care ได้กล่าวไว้ใน TEDx-Talkว่าการล้างมือจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของคนไข้ได้ 5-8 ล้านคนต่อปี

Please enable marketing cookies to enable Youtube Video

บี. บราวน์เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Private Organization for Patient Safety (POPS) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่มีเป้าหมายในการลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีส่งเสริมการล้างมือตามแนวทางของโครงการ "Clean Care is Safer Care" โดยบี. บราวน์ให้คำมั่นที่จะร่วมสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ ดังการสนับสนุนโครงการ Hand Hygiene Excellence Award(www.hhea.info)