เรื่องเกี่ยวกับ การใช้ไวรัสในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

เรื่องจาก medperts: การฆ่าเชื้อดื้อยา

เราสามารถทำลายเชื้อโรคที่ดื้อยาได้โดยใช้ไวรัสในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Bacteriophage)

Dr. Christine Rohde นักจุลชีววิทยาของหน่วย DSMZ, the Leibniz Institute's German Collection of Microorganisms and Cell Cultures (1)ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไวรัสเฟจ (phage) เธอพบว่าไวรัสชนิดนี้สามารถพบได้ตามธรรมชาติ และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียร้ายแรงได้โดยไม่ทำอันตรายกับมนุษย์
ไวรัสเฟจถูกใช้ในการควบคุมแบคทีเรียมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากมันสามารถนำมาทำลายกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียได้มากถึง 1 ใน 3 ส่วน บรรดาผู้เชี่ยวชาญประมาณการว่าไวรัสเฟจมีขนาดอนุภาคอยู่ที่ 10³²และด้วยภาวะในปัจจุบันที่ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผลหรือการเกิดเชื้อดื้อยาหลายขนาน นักวิจัยหรือทีมแพทย์จึงหันมาให้ความสำคัญกับไวรัสเฟจมากขึ้น

วิธีการที่ให้ผลอย่างยั่งยืน

การใช้ไวรัสในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Bacteriophage)เริ่มมามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ Christine Rohde กับเพื่อนร่วมทีมของเธอจึงได้ออกไปสำรวจตามแหล่งบำบัดน้ำเสีย แม่น้ำลำคลอง รวมถึงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เพื่อหาไวรัสเฟจตามวงจรชีวิตที่ถูกต้องสำหรับฆ่าเชื้อโรคร้ายแรงต่างๆ ได้แก่ เชื้อ Staphylococcus aureus (2) เชื้อ Clostridium difficile หรือหรือแบคทีเรียแกรมลบในวงศ์ Enterobacteriaceae

"ปัจจุบันเราได้ให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาคนไข้ แต่การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารหรือลำไส้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีถ้าหากว่าเราสามารถนำเอาหลักการทางชีววิทยาของไวรัสเฟจในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาใช้ในการต่อต้านเชื้อดื้อยา "นอกจากนี้ไวรัสเฟจยังไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกับยาปฏิชีวนะ และไม่ก่อให้เกิดอาการดื้อยาด้วย"

ไวรัสเฟจ "ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง"

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประโยชน์ในการรักษาให้ดีขึ้น Rohde ได้จัดทำหมวดหมู่ของไวรัสเฟจที่เหมาะสมซึ่ง DSMZ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
เริ่มจากการหาไวรัสเฟจที่ใช้การได้ เลือกสรร และทำให้อยู่ในมาตรฐานของ Good Manufacturing Practice (8)"การใช้งานไวรัสเฟจเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสิ้นเชิง" ดังนั้นน่าจะดีกว่าถ้าหากจะมีบริษัทซึ่งมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเข้ามาทำการผลิตไวรัสเฟสเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

ข้อมูลอ้างอิง

เกี่ยวกับ medperts

medperts คือ เว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลความรู้ทางการแพทย์แก่วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์ออโธปิดิกส์ และแพทย์เฉพาะทางโรคไตทั่วโลก คลิกที่นี่ www.medperts.com เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ medperts จะให้บริการข้อมูลเต็มรูปแบบแก่แพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์เท่านั้น เพื่อให้การใช้งานข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เฉพาะในกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ผู้เข้าใช้งานจะสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นต่างๆของเว็บไซต์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย