การป้องกันการติดเชื้อ เพื่อหยุดการแพร่กระจาย

หยุดการแพร่กระจายการติดเชื้อ

ปัจจุบันเชื้อโรคทั้งสายพันธุ์เก่าและใหม่ต่างเป็นภัยคุกคามต่อผู้คนในหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งเชื้อดื้อยาหลายขนาน (Multidrug-Resistant Organism) ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การป้องกันเพื่อหยุดการติดเชื้อหรือการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์จึงได้เข้ามามีความสำคัญอย่างมาก. ที่บี. บราวน์ เรามีสินค้าหลากหลายทั้งในกลุ่มของการทำความสะอาดมือ การทำความสะอาดพื้นผิว หรือการทำให้ปราศจากเชื้อ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ด้วย