การป้องกันการติดเชื้อ เพื่อหยุดการแพร่กระจาย

ก่อนจับ หลังจับ สัมผัสปลอดภัย
รู้หรือไม่? เหรียญและธนบัตรมีเชื้อโรคสะสมอยู่มากกว่า 135,000 ตัว
 

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม
For more information, please feel free to contact us as.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

ปัจจุบันเชื้อโรคทั้งสายพันธุ์เก่าและใหม่ต่างกลายเป็นภัยคุกคามต่อผู้คนในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงเชื้อดื้อยาหลายขนาน (Multidrug-Resistant Organism) ที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาการเจ็บป่วยของคนเราหลายครั้ง มีสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อก่อโรคเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อมหรือจากบุคคลอื่น โดยเมื่อป่วยแล้ว จะมีอาการแสดงแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ติดเชื้อ และสภาพร่างกายของแต่ละคน

เชื้อโรค : วายร้ายอันตรายขนาดเล็ก

เชื้อโรคส่วนใหญ่มักมีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งเชื้อโรคออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
• แบคทีเรีย : เช่น เชื้อที่ทำให้เกิดหนอง ฝี วัณโรค ไข้ไทฟอยด์
• ไวรัส : โรคที่เกิดจากไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ คางทูม อีสุกอีใส
• ริกเกตเซีย : โรคที่เกิดจากริกเกตเซีย เช่น ไข้รากสาดใหญ่ ไทฟัส
• เชื้อรา : โรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน
• ปรสิต : โรคที่เกิดจากปรสิต เช่น ไข้จับสั่น พยาธิ เหา

การแพร่กระจายของเชื้อโรค

นอกจากการได้รับเชื้อโรคทางอ้อมผ่านทางสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น แมลง ยุง เชื้อโรคยังสามารถแพร่กระจายโดยตรงจากสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหรึ่งได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
• ระบบทางเดินหายใจหรือทางอากาศ : การไอ การจาม
• ระบบทางเดินอาหาร
• ทางผิวหนัง
• ทางเยื่อบุต่าง ๆ : เยื่อบุตา
• ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
• ทางเลือดและรก

‘ล้างมือ’ อีก 1 วิธีหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค

มือ เป็นพาหะนำเชื้อโรคทุกชนิดเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด เพราะเมื่อมือสัมผัสกับเชื้อที่อยู่ในข้าวของเครื่องใช้ และใช้มือนั้นสัมผัสกับอาหาร ปาก ตา ก็สามารถนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ โดยเชื้อเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น โรคมือเท้าปาก โรคท้องร่วง ไข้หวัดใหญ่
อ้างอิงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) พบว่า การล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นระยะเวลาครั้งละ 15 วินาที สามารถลดจำนวนเชื้อโรคได้ถึง 90% โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
• ล้างมือให้เปียก
• ถูมือทั้งสองข้างเข้ากันด้วยสบู่ ฟอกให้ทั่วตามซอกนิ้วมือทุกนิ้ว ทั้งด้านหน้าและด่านหลัง จนถึงข้อมือ
• ฟอกมือน้ำนานอย่างน้อย 15 วินาที โดยเฉพาะบริเวณซอกเล็บ 
• ล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าไหลผ่านมือ
• เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาด


จะเห็นได้ว่าการป้องกันเพื่อหยุดการติดเชื้อ หรือการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ด้วยการล้างมือเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

บี. บราวน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ การลดอุบัติการณ์การเกิดโรคติดเชื้อ ทั้งไวรัสและแบคทีเรีย
เราจึงมีสินค้ามากมายหลากหลายในกลุ่มของการป้องกันการติดเชื้อ อาทิ การทำความสะอาดมือ การทำความสะอาดพื้นผิว ตลอดจนมีการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับบุคคลทั่วไป ผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยของมือและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในอนาคต

สนใจสินค้ากลุ่มป้องกันการติดเชื้อ อาทิ
■ เจลล้างมือ Softa-Gel, Softa-Man ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบไม่ต้องล้างออก มาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาล เพื่อสุขภาพของมือและสุขอนามัยของคนในครอบครัว
■ ครีม Trixo-lind ครีมบำรุงผิวมือ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น อ่อนนุ่ม น่าสัมผัส
■ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว Meliseptol สำหรับพื้นผิวที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ และ Oxypur Eco สำหรับพื้นผิวทั่วไป


ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าป้องกันการติดเชื้อหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
คลิก https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html