การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ส่วนประกอบตัวยาสำคัญในสารละลายที่เหมาะสม เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

การให้สารละลายทางหลอดเลือดเป็นศาสตร์ของการรักษาคนไข้ด้วยการฉีดยาเข้าทางเส้นเลือดดำ เพื่อรักษาอาการป่วย ซึ่งโซลูชั่นของการรักษานั้นขึ้นอยู่กับอาการป่วยที่เกิดขึ้น

อาการป่วยจะเป็นตัวกำหนดชนิดของการรักษา ตัวอย่างเช่น แพทย์จะให้สารน้ำปริมาณมากเพื่อทดแทนน้้ำและอิเล็คโตรลัยต์แก่คนไข้ที่มีปริมาณเลือดลดลง ได้แก่ คนไข้เลือดออกมาก คนไข้ที่มีภาวะขาดน้ำ หรือช็อค ในขณะที่การรักษาคนไข้ ที่มีอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือเชื้อรา จะให้สารละลายที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราแทน

ขั้นตอนการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

การให้การรักษาที่ถูกต้องแก่คนไข้ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม ด้วยขนาดและปริมาณการให้ยาที่พอดี มีขั้นตอนการปฏิบัติตามลำดับมากมาย เพื่อให้การให้สารละลายเกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

 

ขั้นตอนการสั่งรักษา (Prescription)

แพทย์จะประเมินอาการและเลือกการรักษาที่เหมาะสมให้แก่คนไข้แต่ละราย
บี. บราวน์มีสินค้าในกลุ่มยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำจำนวนมาก ทั้งยังมีซอฟแวร์ซึ่งสามารถช่วยในการสั่งรักษาและตรวจสอบความเข้ากันได้ของสินค้าได้ง่ายขึ้น สินค้าเกี่ยวกับยาทุกประเภทของเราบรรจุอยู่ในภาชนะที่ทันสมัย ซึ่งถือว่าเราเป็นผู้ริเริ่มในการใช้ภาชนะบรรจุแบบกึ่งแข็ง  ร่วมกับยาแบบพร้อมใช้

ขั้นตอนการเข้าสู่ตัวผู้ป่วย (Patient Access)

ในการให้ยา  แพทย์จะต้องเลือกวิธีในการให้ยาแก้คนไข้ ทั้งนี้วิธีการที่เป็นที่นิยมทั่วไป ได้แก่ การใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนปลาย การใส่สายสวนผ่านหลอดเลือดดำส่วนกลาง หรืออาจใส่สายสวนผ่าน port
นับตั้งแต่การประดิษฐ์ “Braunula” เป็นต้นมา บี. บราวน์ก็ได้กลายมาเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลาย รวมถึงสายสวนแบบเพื่อความปลอดภัย ปัจจุบันเรามีสินค้าอันหลากหลายในกลุ่มของสายสวนหลอดเลือดดำและสายสวนหลอดเลือดแดง รวมถึงท่อสายยางสำหรับการให้สารละลายด้วย

ขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation)

ยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำส่วนใหญ่ไม่ใช่ยาแบบพร้อมใช้งาน และต้องนำมาเจือจาง ดูดใส่ไซริงค์ หรือผสมกับสารละลายอื่นก่อนที่จะนำไปใช้งาน
บี. บราวน์มีสินค้าเพื่อการผสมยาจำนวนมากไว้สำหรับใช้ในกระบวนการเตรียมยา ซึ่งอุปกรณ์ผสมยาทุกประเภทให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย

ขั้นตอนการให้ยา (Application)

การให้ยาเข้าสู่ร่างกายคนไข้ต้องผ่านระบบของการใช้อุปกรณ์เพื่อ ให้สารละลายทางหลอดเลือด ซึ่งการเตรียมระบบดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการรักษาที่วางไว้
บี. บราวน์เป็นคู่ค้าที่มีสินค้าและบริการในการให้ยาครบถ้วนทั้งระบบ ไม่ว่าจะเลือกให้ยาแบบไหลตามแรงโน้มถ่วง การให้ยาแบบวัดตามปริมาณ หรือการใช้เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นทุกชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ในการให้สารละลายของบี. บราวน์ ตั้งแต่ชุดให้สารละลาย แผ่นกรอง วาล์ว ส่วนฉีดสารละลาย ฯลฯ ต่างล้วนช่วยให้ระบบการให้สารละลายมีความปลอดภัยและใช้การได้ดี

ขั้นตอนการให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Discharge Management)

หลังออกจากโรงพยาบาลแล้ว คนไข้บางรายอาจยังต้องการการให้ยาหรือการดูแลด้านโภชนบำบัดอยู่ ซึ่งเรามีการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู้แก่กลุ่มญาติหรือคนดูแลคนไข้เพื่อให้สามารถกลับไปดูแลที่บ้านได้อย่างเหมาะสม