แนวทางการรักษาเพื่อ การขยายหลอดเลือดหัวใจ

นวัตกรรมการขยายหลอดเลือดหัวใจเพื่อช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลก

ภาวะสังคมผู้สูงอายุถือเป็นความท้าทายต่อระบบการดูแลสุขภาพอย่างมาก มีรายงานจากองค์การสหประชาติ (United Nations) ว่าภายในปีพ.ศ. 2593 โลกจะมีประชากรวัยเกษียณ หรือผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีมากกว่าเดิมอีกเท่าตัว [1] และโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน  
ภาวะการณ์เช่นนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เราปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อการรักษาการขยายหลอดเลือดหัวใจให้ดีขึ้น ดังเช่น ขดลวดเคลือบยา (Drug Eluting Stent)ด้วยนวัตกรรมการเคลือบสารแบบไร้สารโพลิเมอร์ บี. บราวน์เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและคิดค้นสินค้าที่มีนวัตกรรมและปลอดภัยสำหรับการขยายหลอดเลือดหัวใจในราคาที่สมเหตุสมผล

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Ageing 2013. ST/ESA/SER.A/348.