การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม ชีวิตที่ง่ายและลงตัว

ช่วยให้คนไข้ได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น 

การวิจัยทางทวารเทียมมีจุดประสงค์เพื่อหาวิธีการให้ ผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้องสามารถใช้ชีวิตง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้น โดยทั่วไปแล้วคนไข้มักจะมองหาสินค้าที่ สวมใส่ง่าย สะดวกสบายและปลอดภัย

เป็นเวลากว่า 40 ปีที่บี. บราวน์มุ่งค้นคว้าและทำวิจัยเกี่ยวกับทวารเทียม เพื่อพัฒนาสินค้าที่ใช้งานง่ายและทันสมัยให้แก่คนไข้ บุคลากรทางการแพทย์ และคนดูแลคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าปิดหน้าท้อง สารละลาย หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ