การรักษาอย่างเหมาะสม สำหรับแผลเรื้อรัง

การดูแลแผลอย่างถูกวิธีในแต่ละช่วงระยะของการรักษาแผล

เมื่อผู้ป่วยมีโรคประจำตัวบางอย่าง บาดแผลที่เกิดขึ้นอาจไม่หายในระยะเวลาที่ควรเป็น และกลายเป็นแผลเรื้อรัง (chronic wound) การดูแลแผลให้หายดีขึ้นอยู่กับสุขลักษณะของแผล การเตรียมพื้นผิวของแผล (wound bed preparation)วิธีการล้างแผล รวมถึงประสบการณ์ของแพทย์และสภาวะของผู้ป่วยด้วย

สินค้าจากบี. บราวน์เหมาะสำหรับใช้ดูแลแผลติดเชื้อเรื้อรังหายช้า เนื่องจากจะช่วยเร่งการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อ ให้แผลหายสนิทเร็วขึ้น: ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแผลและให้ความชุ่มชื้นในการเตรียมพื้นแผล และปิดแผลด้วยวัสดุปิดแผลปราศจากเชื้อ