เพื่อปกป้องและพัฒนา สุขภาพของผู้คนทั่วโลก

บี. บราวน์ พร้อมปรับเปลี่ยน และก้าวไปข้างหน้า

เพราะเราคือ 1 ในผู้นำธุรกิจด้านสุขภาพระดับโลกจากเยอรมนี

ท่ามกลางวิกฤตการณ์และโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้ บี. บราวน์ หันมาใส่ใจในทุก ๆ ด้านของประชาชนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะ “ด้านสุขภาพ” ที่เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงยืนหยัดมุ่งพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพในการทำงาน จึงได้ถูกนำมากำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าบริษัทร่วมกัน

เพื่อพัฒนากลยุทธ์พร้อมผลักดันให้องค์กรบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน

บี. บราวน์มุ่งมั่นในการพัฒนาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ 15 กลุ่มในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการรักษาแก่ผู้ป่วย และแนวทางการรักษาที่หลากหลายแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

ก้าวแห่งการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ และพลังแห่งเทคโนโลยี จาก บี. บราวน์ ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการรักษาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องและพัฒนาคือ “สุขภาพ” ของผู้คนให้มีชีวิตที่มีความสุข 

บี. บราวน์ลงทุนพัฒนาเพื่อเครื่องทางการแพทย์กว่า 4 พันล้านยูโร สำหรับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการรักษาทางการแพทย์ เพราะ บี. บราวน์ เชื่อและมุ่งมั่นสร้าง “สุขภาพที่ดี” แก่คนทั่วโลก 

บี. บราวน์ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมและจัดตั้งโครงการกว่า 220 โครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนในปี 2022 ตลอดจนใส่ใจด้านมลพิษทางอากาศจึงมุ่งเน้นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 50 % ภายในปี 2030 เพื่อสุขภาพที่ดีสู่คน และเพื่อสุขภาพที่ดีแก่โลกของเรา

“ความหลากหลาย” เป็นสิ่งที่ บี. บราวน์ ให้ความสำคัญ เรายึดมั่นและพร้อมสานต่อการสร้างองค์กรแห่งความหลากหลายนี้ เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีความต่างในคุณค่าและสามารถเชื่อมต่อกันได้ เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ “เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก” ไปด้วยกัน

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม


For more information, please feel free to contact us as.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html