𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐨 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐀𝐬𝐢𝐚

ความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ของบี. บราวน์

คว้า 2 รางวัลการันตี การเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยอย่างแท้จริง !

รางวัล “องค์กรดีเด่นที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชียในปี 2566” ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้ครองมาตลอด 4 ปีซ้อน !
นับเป็นรางวัลแห่งการการันตีว่า บี. บราวน์เป็นหนึ่งใน 73 องค์กรที่ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในปี 2566 จากองค์กรที่เข้าชิงรางวัลกว่า 286 องค์กรใน 20 อุตสาหกรรม

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
For more information, please feel free to contact us.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

และปี พ.ศ. 2566 นี้บี. บราวน์ยังได้คว้ารางวัล “ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง” ที่เป็นการตอกย้ำและการันตีการยอมรับความหลากหลายภายในองค์กรอย่างเท่าเทียม ! ไม่ใช่แค่เพียงคำพูด แต่บี. บราวน์ ลงมือทำจริงผ่านทั้งนโยบายต่างๆ ดวยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกถึงความเท่าเทียม

บี. บราวน์ใส่ใจในเรื่องของพนักงานอย่างจริงจัง โดยมีการออกแบบโปรแกรมสำหรับดูแลพนักงานเสมือนเป็นคนในครอบครัว อีกทั้งยังมีการสร้างโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงานอยู่เสมอ และยังใส่ใจในการจัดพื้นที่สำหรับการทำงานและสร้างบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีม

นอกจากนี้บี. บราวน์ยังให้ความสำคัญในเรื่อง ‘ความหลากหลาย’ ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศสภาพ, รสนิยมทางเพศ, วัฒนธรรม ตลอดจนความหลากหลายในด้านอื่นๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัย พร้อมทั้งกล้าที่จะแสดงศักยภาพในรูปแบบของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่

ซึ่งองค์ประกอบโดยรวมที่บี. บราวน์สร้างขึ้นมานี้เป็นที่มาของรางวัลทั้ง 2 ที่คว้ามาได้  จนทำให้พนักงานภายในบริษัทร่วมกันโหวตให้บี. บราวน์เป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วย มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และมีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นเลิศ

จากความใส่ใจในเรื่องของพนักงานและการพัฒนาระบบการดูแลภาพรวมขององค์กรทั้งหมดนี้ บี. บราวน์จึงนับเป็นพื้นที่การทำงานที่ตอบโจทย์พนักงานได้หลากหลายด้าน นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญอีกครั้งของบี.บราวน์ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยถึง 4 ปีซ้อน พร้อมทั้งยังตอกย้ำถึงเรื่องการให้ความสำคัญกับทุกความหลากหลายของบุคลากรอย่างแท้จริง กับรางวัล ‘ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง’ ที่สามารถคว้ามาได้ในปี 2566 นี้

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
For more information, please feel free to contact us.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html