We protect and improve the health of people around the world เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

บี. บราวน์ มุ่งมั่น เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ ปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บี. บราวน์ชูวิสัยทัศน์ “We protect and improve the health of people around the world” เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่พร้อม ‘ปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก’ ไปพร้อมกัน

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
For more information, please feel free to contact us.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html

ด้วยการพัฒนาทั้งเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกมาตลอดระยะเวลา 180 ปี พร้อมทั้งช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของผู้คนในประเทศไทยมากว่า 34 ปี

บี. บราวน์จึงได้ให้ความสำคัญและให้คุณค่าในการสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ก้าวแรกมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งการพัฒนา 15 กลุ่มเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาสุขภาพในหลากหลายด้าน อาทิเช่น การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Therapy), การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม (Extracorporial Blood Treatment Therapies), การป้องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention and Control) ฯลฯ

พร้อมทั้งยังมี 4 ศูนย์ไตเทียมในประเทศไทย และความร่วมมือต่างๆ ที่บี. บราวน์และพาร์ทเนอร์ได้ร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญ เพื่อมุ่งหน้าขับเคลื่อนเทคโนโลยี สู่การปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง

บี. บราวน์ไม่เคยหยุดคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยี รวมถึงความเชี่ยวชาญที่เราพร้อมแบ่งปันอยู่เสมอ เพราะบี. บราวน์คือ 1 ในผู้นำธุรกิจด้านสุขภาพของผู้คนทั่วโลก เราจึงยืนหยัดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการบริการอย่างไม่มีหยุดยั้ง ด้วยการปรับเปลี่ยนและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับนวัตกรรมและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อผลักดันองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับการปกป้องและพัฒนา ‘สุขภาพ’ ของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
For more information, please feel free to contact us.
https://www.bbraun.co.th/th/company/contact/contact-form.html