ล้างมือและเช็ดมือให้แห้ง อย่างระมัดระวัง

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

มือสะอาดช่วยรักษาชีวิตได้

การล้างมือเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันที่ 15 ตุลาคม เป็นวันที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้เป็นวัน Global Handwashing Day มาตั้งแต่พ.ศ. 2551 ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรณรงค์ในโครงการ "Save lives – clean your hands" แต่การล้างมือเป็นปัญหาใหญ่ถึงขนาดต้องมีวันสำคัญอย่างนั้นเลยหรือ คลิกอ่าน  ที่นี่
โดยหลักการแล้ว การล้างมือหรือการทำให้มือปราศจากเชื้อโรคนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การล้างมือไม่ใช่สำคัญแต่เฉพาะในคลินิกหรือโรงพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากมือของเราพาหะนำเชื้อโรคที่สำคัญ ดังนั้นการล้างมือจึงเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

Prof. Didier Pittet ผู้อำนวยการโครงการ Infection Control Programme จากมหาวิทยาลัยเจนีวา และหัวหน้าโครงการ Global Patient Safety: Clean Care is Safer Care ได้กล่าวไว้ใน TEDx-Talk ของเขาว่า ความรู้ทางทฤษฎีอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงเสมอไป แต่การติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ถ้าหากบุคลากรทางการแพทย์ล้างมือด้วยวิธีที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ทันเวลา  และการล้างมือที่ถูกต้องถูกเวลานั้นจะสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตของคนไข้ได้ 5-8 ล้านคนต่อปี

Please enable marketing cookies to enable Youtube Video

บี. บราวน์เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Private Organization for Patient Safety (POPS) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่มีเป้าหมายในการลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีส่งเสริมการล้างมือตามแนวทางของโครงการ "Clean Care is Safer Care." โดยบี. บราวน์ให้คำมั่นที่จะร่วมสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ ดังการสนับสนุนโครงการ  างวัลมือถูกสุขลักษณะยอดเยี่ยม