งานประชุม Asia Dengue Conference

งานประชุม Asia Dengue Conference

โรคไข้เลือดออก (Dengue) ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 และได้คุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 50โรคไข้เลือดออก (Dengue) พบมากในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่นในกว่า 150 ประเทศ ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจะแสดงอาการคล้ายกับเป็นโรคไข้หวัดทั่วไปในช่วงแรก ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แม้การได้รับเชื้อจะไม่ทำให้เกิดอาการป่วย แต่คนไข้บางรายอาจมีเลือดออกและช็อกได้ ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากกับการจัดการภาวะแทรกซ้อนที่เป็นผลมาจากเชื้อไข้เลือดออก ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้

และด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศมาเลเซีย ทำให้หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ Malaysian Society of Infectious Diseases & Chemotherapy (MSIDC), Tropical Infectious Diseases Research & Education Centre (TIDREC), Aesculap Academy ประเทศ Malaysia และ WHO Collaborating Centre (WHOCC) for Arbovirus Reference & Research ได้ร่วมกันจัดงานประชุมเพื่อเสวนาเกี่ยวกับ ประเด็นความท้าทาย การวินิจฉัยอาการ การรักษา และแนวทางในการจัดการกับภัยคุกคามที่น่ากลัวนี้


ในงานประชุม มีผู้เชี่ยวชาญจากในระดับนานาชาติ อาเซียน และผู้เชี่ยวชาญในประเทศกว่า 20 คน มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้:

• การทำนายผลลัพธ์ของเชื้อไข้เลือดออก
• วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก : สถานการณ์ปัจจุบันในเอเชีย
• กลยุทธ์ใหม่ & เครื่องมือสำหรับการตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก & การควบคุม
• เครื่องมือสำหรับการตรวจเชื้อไข้เลือดออก
• การขยายตัวของไวรัสและการเกิดโรค
• ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกระบวนการการติดเชื้อโรคไข้เลือดออก
• ความท้าทายและแนวทางในการลดอัตราการเกิดโรค & อัตราการตาย จากเชื้อโรคไข้เลือดอก
• การให้ข้อมูลจากหลายๆประเทศในอาเซียน ถึงวิธีการเฝ้าระวังไข้เลือดออก ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยเชื้อในห้องปฏิบัติการ การให้สารน้ำแก่่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออก ฯลฯ