ข่าวสารประชาสัมพันธ์

IFC สนับสนุนเงินเพื่อการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มสมาชิกธนาคารโลกได้ให้เงินกู้กับการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี วันที่ 12 กรกฎาคม 2559—บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มสมาชิกธนาคารโลกได้ปล่อยเงินกู้จำนวน 450 พันล้านรูเปีย (ประมาณ 33 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ให้กับ B. Braun Melsungen AG เพื่อใช้สำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสารละลายประเภท Large Volume Parenterals (LVPs)ที่ประเทศอินโดนีเซีย 

LVPs เป็นสารละลายบรรจุขวดซึ่งปราศจากเชื้อ ใช้สำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ เนื่องจากปัจจุบันอินโดนีเซียมีอัตราการนำเข้า LVPs ในปริมาณมาก การลงทุนผลิตในประเทศจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามบี. บราวน์ ต้องสร้างมาตรฐานการผลิตให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการผลิตที่ยุโรปที่ต้องทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนก่อนการจำหน่าย  

Stephan Soyka ผู้บริหารของบี. บราวน์ ประเทศอินโดนีเซีย ได้กล่าวไว้ว่า“ประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงอย่างมาก เราจึงอยากที่จะช่วยผลิตสินค้าที่ได้การรับรองความปลอดภัยสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล และในตอนนี้เรากำลังลงทุนฐานการผลิตใหม่ พร้อมไปกับการอบรมพนักงานให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนด” 

ทางฝั่งของ IFC Director for Manufacturing, Agribusiness and Services ก็ได้กล่าวว่า “การลงทุนเพื่อผลิตสินค้าทางการแพทย์ที่มีคุณภาพนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมภาครัฐในการขยายประกันสุขภาพถ้วนหน้า” 

เมื่อเทียบกับ Gross Domestic Product (GDP)ที่ 3% ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อหัวของประชากรชาวอินโดนีเซียนั้นต่ำกว่าประเทศอื่นๆในระดับเดียวกันหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลพยายามประกาศใช้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ในปี 2557 และวางแผนใช้งานให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดในปี 2562  

IFC ถือเป็นนักลงทุนร่วมในธุรกิจสุขภาพภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันทำหน้าที่บริหารพอร์ตการลงทุนมูลค่า 1.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งการลงทุนของ IFC นั้นมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ   

 

เกี่ยวกับบี. บราวน์ 

บี. บราวน์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ระดับโลก ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 56,000 คน ใน 64 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้บี. บราวน์สามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลกได้ ในปี 2558 บี. บราวน์มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 6.13 พันล้านยูโร โดยหน่วยงานบริการต่างๆของบี. บราวน์เกิดจากการผสานเอาความชำนาญที่มีอยู่เดิมเข้ากับความต้องการของลูกค้า  


เกี่ยวกับ IFC

IFC เป็น 1 ในกลุ่มสมาชิกธนาคารโลกที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนมากว่า 60 ปี สำหรับในปี 2548 นั้นมีการลงทุนระยะยาวในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นถึง 18 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ข้อมูลเพิ่มเติม www.ifc.org.