งานเปิดโลกพันธุวิศวกรรม

งานเปิดโลกพันธุวิศวกรรม

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 248 คน จากโรงเรียนในรัฐปีนัง 15 แห่ง ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์พันธุวิศวกรรม (B. Braun Genetics Week)เมื่อวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ Penang Science Cafe @ Heritage

26 กันยายน 2559 ที่ปีนัง – เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 248 คน จากโรงเรียนในรัฐปีนัง 15 แห่ง ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์พันธุวิศวกรรม (B. Braun Genetics Week)เมื่อวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ Penang Science Cafe @ Heritage บริษัท B. Braun Medical Industries ได้สนับสนุนการจัดงาน โดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนในปีนังได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ทางด้านพันธุศาสตร์ และมีแรงบันดาลใจที่จะเลือกเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ต่อไป

ในพิธีเปิด นายลิม กวน เอ็ง ผู้ว่าการรัฐปีนัง ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านชีวการแพทย์ของปีนังเติบโตขึ้นมากจนเกือบเทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอยู่ ปีนังสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านความรู้ในประเทศมาเลเซียด้วยหลัก 3T ได้แก่ คนเก่ง (talent) เทคโนโลยี (technology) และการเปิดกว้างความคิดใหม่ (tolerance) ประเทศของเราโชคดีที่บี. บราวน์เห็นความสำคัญและได้มาให้การสนับสนุนตรงจุดนี้”

ดาโต๊ะยูน ชอน เหลียง ผู้อำนวยการ Penang Science Cluster (PSC)กล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักขององค์กร คือ การทำให้คนรุ่นหลังมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (S. T. E. M) เราจึงมีความยินดีที่ร่วมสนับสนุน B. Braun Medical Industries ในการจัดงานครั้งนี้”

นางแอนนา มาเรีย บราวน์ สมาชิกบอร์ดบริหารของบี. บราวน์และประธานกลุ่มบี. บราวน์เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “บริษัทได้ก่อตั้งและเติบโตอยู่ที่ปีนังมากว่า 44 ปี และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสในการร่วมพัฒนาความก้าวหน้าในท้องถิ่น ทางเราหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างตื่นตัวและความสนใจในวิทยาศาสตร์ และช่วยสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ”

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก Science Bridge ที่มหาวิทยาลัยคาสเซิล (Kassel)ประเทศเยอรมนี ที่มาให้ความรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ Science Bridge เป็นหน่วยงานที่ช่วยพัฒนาความรู้ความชำนาญทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในประเทศเยอรมนีมากว่า 20 ปี เราเชื่อว่าพวกเขาจะมาช่วยให้เด็กนักเรียนที่ปีนังได้รู้จักถึงพื้นฐานของพันธุศาสตร์ การตรวจวิจัย DNA และการตรวจหาลักษณะของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้พวกเขายังสอนเกี่ยวกับการอัตลักษณ์ลายนิ้วมือจากการขยายยีน DNA ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction: PCR)ด้วย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง 248 คนมาจาก SK Convent Light Street, SK Convent Green Lane, SK Francis Light, SK Methodist (P), SK St Xavier Cawangan, SM Penang Free, SJK (C) Keong Hoe, SMK Gemilang, SMK St George, SMK Perempuan China, SMK Bukit Jambul, SMK Methodist (L), SMJK Heng Ee, SMJK Chung Ling Penang และ SMK Simpang Empat (SPT)
พันธุศาสตร์ (Genetic) เป็นหนึ่งในแขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ การศึกษาเรื่องพันธุวิศวกรรมเป็นคำตอบของวิธีการรักษาโรคเพื่อส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ และจัดการกับความท้าทายทายทางธรรมชาติต่างๆ ตลอดไปจนถึงการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมทั้งหลาย ซึ่งปัจจุบันนักชีววิทยาที่มีความสามารถในหลายๆสาขา ได้แก่ ชีวการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วัสดุศาสตร์ หรือการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด

เกี่ยวกับบี. บราวน์

ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 56,000 คนใน 64 ประเทศทั่วโลก บี. บราวน์ ทำให้ปัจจุบันบี. บราวน์เป็นหนึ่งในผู้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพจากความต้องการของลูกค้า ในปี 25558 บี. บราวน์ทำยอดขายได้กว่า 6.13 พันล้านยูโร


บี. บราวน์ ที่ปีนัง ถิอเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 7,000 คน ที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้าป้อนให้กับตลาด นอกจากนี้สำนักงานภูมิภาคของบริษัทก็ยังตั้งอยู่ที่ปีนังด้วย