B. Braun x SWU Pharmacy Job Fair 2023

บี. บราวน์ ร่วมเปิดโอกาสในการร่วมงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ

ในหลากหลายตำแหน่งงานและการฝึกงานทั้งสาขาเภสัชกรรม, วิศวกรรม, การตลาด, การขาย และอื่นๆ อีกมากมาย

7 มี.ค. 66, บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้กับตลาดในประเทศไทย ร่วมเปิดโอกาสในการร่วมงานกับบี. บราวน์ ประเทศไทย องค์กรดีเด่นที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดในเอเชียประจำปี 2020 - 2022 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ติดตามข่าวสารการเปิดรับโอกาสในครั้งหน้าได้ที่ https://www.facebook.com/bbraunth และ https://www.linkedin.com/company/bbraun-group/