วันไตโลก 9 มี.ค. 66

บี. บราวน์ ร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญเนื่องในวันไตโลก 9 มี.ค. 66

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้คนไทยสุขภาพไตดีขึ้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาหรือสอบถามเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาในกลุ่มฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม อาทิ

  • บริการฟอกไตเทียม
  • เครื่องบำบัดทดแทนไต
  • เครื่องบำบัดทดแทนไต ชนิดต่อเนื่อง
  • ตัวกรองเลือด
  • น้ำยาไตเทียม
  • อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องบำบัดทดแทนไต

คลิก https://www.bbraun.co.th/th/products-and-therapies/extracorporeal-blood-treatment.html

Please enable marketing cookies to enable Youtube Video

รับชมวีดีโอไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคไตกับบี. บราวน์ เนื่องในวันไตโรค 9 มี.ค. 2566
https://www.youtube.com/watch?v=pkKl-lIi_OY