Sharing Expertise

บี. บราวน์ ประเทศไทย และเอสคูแลป อะคาเดมี่ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน (รามาธิบดีโมเดล)

พร้อมเดินหน้าแบ่งปันความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ภญ. กนกกาญจน์ ขำอ่อน Deputy Division Head - Commercial Excellence , นางสาวแจสมิน คู Chief Financial Officer - Finance & IT, นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด, รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี, รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง และ อ. นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 – บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนี ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (ambulatory home based-chemotherapy) อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนทักษะ ประกอบกับขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไปยังบุคลากรทางสาธารณสุขในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก พิธีลงนามครั้งนี้ นำโดยนายสายัณต์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับรศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง และ อ. นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีรศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

การพัฒนาสมรรถนะในด้านของการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้านนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับและพัฒนามาตรฐานการรักษาผู้ป่วยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก โดยการส่งเสริมทักษะและความสามารถของบุคลากรฯ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การร่วมลงนามในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบี. บราวน์ ในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก ผ่านเอสคูแลป อะคาเดมี่ หน่วยงานด้านการศึกษาและการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างทักษะไปยังบุคลากรสาธารณสุข

รศ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ กล่าวว่า “ในนามของศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บี. บราวน์ ประเทศไทย และเอสคูแลป อะคาเดมี่เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน โดยทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีบริษัท บี. บราวน์ ประเทศไทย ได้เป็นพันธมิตรความร่วมมือในการดำเนินการมาโดยตลอด สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะได้เป็นการขยายขอบเขตการดำเนินการด้านการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้านในผู้ป่วยโรคมะเร็งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซฟิก ซึ่งรูปแบบของการรักษาแบบใหม่นี้ นอกจากจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ลดอัตราครองเตียงแล้ว ประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะได้รับการรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดในรูปแบบใหม่ที่มีผลลัพธ์การรักษาได้ดีไม่แตกต่างจากการให้ยาในรูปแบบปกติ ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คาดหวังว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมและสามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติในระดับนานาชาติต่อไป”  

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ​จำกัด กล่าวว่า “ในครั้งนี้เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อพัฒนาการรักษาและพัฒนาสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลก การร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เราพร้อมนำพลังแห่งเทคโนโลยี พร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน โดยเราขอให้คำมั่นสัญญาในการสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ต่อบุคคลากรทางการแพทย์และสร้างความเท่าเทียมของผู้ป่วยโรคมะเร็งในฐานะผู้นำด้านเครื่องมือแพทย์ที่ร่วมขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านการศึกษาและรักษาโรคมะเร็งกับผู้เชี่ยวชาญไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้”

พิธีลงนามความร่วมมือนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้บริหารจากบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

เกี่ยวกับบี. บราวน์

บี. บราวน์ บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกมากว่า 180 ปี เราขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านสุขภาพ พร้อมการแบ่งปันความเชี่ยวชาญผสานกับความก้าวล้ำของพลังแห่งเทคโนโลยี ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 65,000 คน ใน 64 ประเทศทั่วโลกที่ร่วมพัฒนาทางเลือกที่ดีที่สุดสู่การเป็นพันธมิตรที่ดีและสร้างมาตรฐานในการพัฒนาวงการสุขภาพ

เกี่ยวกับบี. บราวน์ ประเทศไทย

บี. บราวน์ ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยในปี 2532 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศไทย พร้อมด้วย “ศูนย์ไตเทียม” “ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ “เอสคูแลป อะคาเดมี่” หน่วยงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขระดับโลก ที่เราดำเนินการด้วยความเคารพต่อกฎหมายและรับผิดชอบต่อสังคม และความภาคภูมิใจกับรับรางวัล “บริษัทดีเด่นที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย พ.ศ. 2563 - 2565” อีกด้วย

เกี่ยวกับเอสคูแลป อะคาเดมี่

เอสคูแลป อะคาเดมี่ (Aesculap Academy) เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านสาธารณสุขของกลุ่มบริษัท บี. บราวน์ (B. Braun Group) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย องค์กรทางด้านสาธารณสุข พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่สนใจในแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดจนเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตและก่อให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งงานวิจัยที่ล้ำสมัย การฝึกอบรมเชิงลึก และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วโลก