ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทบี. บราวน์มียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น

ธุรกิจฟอกไตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

  • รายได้เพิ่มขึ้น 5 % อยู่ที่ 5,429.6 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 5,169.5 ล้านยูโร )
  • กําไรสุทธิรวม เพิ่มขึ้น 0.3 % อยู่ที่ 316.3 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 315.5 ล้านยูโร)
  • EBITDA  798.4 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 784.9 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 1.7 %)
  • ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขึ้น 4.7 % อยู่ที่ 228.8 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 218.6 ล้านยูโร)
  • ทุนจดทะเบียน เพิ่มขึ้น 4.9 % อยู่ที่ 2,564.0 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 2,445.0 ล้านยูโร)
  • จำนวนพนักงาน จำนวนพนักงานทั่วโลกเพิ่มขึ้น 8.3 % อยู่ที่ 54,017 คน (ปีก่อนหน้า: 49,889 คน); เฉพาะในประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้น 7 % อยู่ที่ 13,616 คน (ปีก่อนหน้า: 12.726 คน)  
  • การลงทุน สร้างโรงงานใหม่ ศูนย์ไตเทียม และเพิ่มมูลค่าการถือหุ้น ยังคงใกล้เคียงอยู่ในระดับเดิมที่ 0.9 พันล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 1.0 พันล้านยูโร)

เมือง Melsungen ในปีงบประมาณ 2557 B. Braun Melsungen AG มียอดขายเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 5,429.6 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 5,169.5 ล้านยูโร) กําไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.3 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 316.3 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 315.5 ล้านยูโร) "กลุ่มบริษัทบี. บราวน์มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี" Dr. Heinz-Walter Große ได้กล่าวไว้ในงานแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา ในขณะที่นำเสนอข้อมูลร่วมกับ Dr. Annette Beller พร้อมทั้งระบุว่าการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและระเบียบเกี่ยวกับการขายยาและเครื่องมือแพทย์ที่ยุ่งยากมากขึ้นเป็นความท้าทายของบริษัทอย่างมาก

การเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจฟอกไตของแผนก B. Braun Avitum มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 20.5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 737.9 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 612.5 ล้านยูโร) จากความสำเร็จของยอดขายจากตัวกรอง ฟิลเตอร์ และเครื่องฟอกไต ในขณะที่กลุ่มของศูนย์ไตมีการเติบโตอย่างมากที่ประเทศเยอรมนี รัสเซีย โคลัมเบีย และเนเธอแลนด์

แผนก Hospital Care ซึ่งเป็นแผนกที่ใหญ่ที่สุดของบี. บราวน์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 2,527.8 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 2,474.4 ล้านยูโร) เนื่องจากสินค้าในกลุ่มการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำกำลังเป็นที่ต้องการในตลาด

แผนก Aesculap ทำรายได้อยู่ที่ 1,497.7 ล้านยูโรในปีนี้ (ปีก่อนหน้า: 1,444.2 ล้านยูโร) ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.7 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อน โดยยอดขายที่เติบโตมาจากกลุ่มของไหมเย็บแผลและเครื่องมือผ่าตัด ส่วนสินค้าในกลุ่มออโธปิดิกส์มียอดขายลดลงเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์ทางการตลาดที่ไม่สู้ดีนัก

ฝ่าย OPM ทำรายได้ 643.9 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า: 609.0 ล้านยูโร) ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.7 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อน โดยสินค้าในกลุ่มการดูแลรักษาแผลและถุงปัสสาวะมีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งคู่