ข่าวสารประชาสัมพันธ์

medperts goes international

medperts - เว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก

ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันมีวิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์ออโธปิดิกส์ และแพทย์เฉพาะทางโรคไต จำนวนกว่า 5.000 คน เข้าใช้งานฐานข้อมูลของ medperts

ด้วยเหตุนี้ medperts จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ medperts.com ให้มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกสามารถเข้ามาหาอ่านผลงานวิจัยล่าสุด แนวนโยบายทางการแพทย์ใหม่ๆ รายงานการประชุม หรือสามารถเข้าใช้งานพื่อค้นหาปฏิทินงานสัมมนาวิชาการทั่วโลก ในขณะที่ผู้ใช้งานชาวเยอรรมันสามารถเลือกการใช้งานในภาษาเยอรมันได้

medperts ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านวิสัญญี อายุรกรรม ศัลยกรรม การฟอกไต ศัลยกรรมออโธปิดิกส์ แผลบาดเจ็บ ตลอดจนเรื่องของนโยบายสุขภาพและการดูแลสุขภาพออนไลน์ อีกทั้งยังมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการแก้ไขจากแพทย์ผู้มีประสบการณ์และนักเขียนผู้มีชื่อเสียงในวงการแพทย์ ผู้เข้าใช้งานสามารถลงทะเบียนในฐานะของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลความรู้กับคนอื่นๆได้

เป้าหมายสำคัญของ medperts คือการสร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขา เพื่อการดูแลคนไข้ที่ดียิ่งขึ้น การจัดทำฐานข้อมูล medperts เป็นไปตามหลักปรัชญา "การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (Sharing expertise)" บี. บราวน์ เพื่อการพัฒนาการรักษาและกระบวนการทำงานในโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทั้งคนไข้ แพทย์ และพยาบาลทุกคน

การจัดทำฐานข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก Dräger ในการช่วยพัฒนาระบบฐานข้อมูล  

ผู้ร่วมสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ Aesculap Academy, Bibliomed, the German Society of Surgery (DGCH), the German Institute for Medical Documentation and Information (DIMDI) และ Lehmanns Media