ประกาศแจ้งเตือนการแอบอ้างเรื่องการขายหน้ากากอนามัย

ประกาศแจ้งเตือนการแอบอ้างเรื่องการขายหน้ากากอนามัย

เนื่องจากขณะนี้มีผู้แอบอ้างใช้ชื่อบ. บี. บราวน์ ในการขายหน้ากากอนามัย โดยใช้ชื่อว่า ดร. แมกซ์ โรเบิร์ตส (Dr. Maax Roberts) ซึ่งอ้างว่าเป็นพนักงานของบี. บราวน์ สำนักงานใหญ่ ในประเทศเยอรมัน ประกาศเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อหน้ากากผ่าตัดผ่านเค้าได้

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นความจริง ดร. แมกซ์ โรเบิร์ตสไม่ใช่พนักงานของบริษัทและไม่ได้รับอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัท

บริษัทขอแนะนำให้ลุกค้าทุกท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ติดต่อบริษัทโดยตรงผ่านทางช่องทางการสื่อสารของเรา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและคุณภาพสูงสุด

กรุณาช่วยกันแชร์ประกาศนี้ให้คนที่คุณรู้จัก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำนี้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

คุณสายันห์ รอย
Managing Director
md.info@bbraun.com
โทรศัพท์ : (+66) 2 617 5000

 

 

SCAM ALERT: Bogus Representation for the Sale of B. Braun Masks

B. Braun has been made aware that certain individuals are using our company name to sell fraudulent products.

It has come to our attention, in particular, that an individual going by the name of Dr. Maax Roberts, is claiming to be an employee of B. Braun Melsungen AG and soliciting for the sale of surgical masks.

We wish to inform all customers that he is not an employee of B. Braun, and is not authorized to sell B. Braun products.

We advise all our customers to contact B. Braun directly through our official channels to ensure the secure delivery of safe and high quality B. Braun products. 


Do share this message with your connections to keep them safe from bogus activities.

For enquiries, please contact:
Mr. Sayan Roy
Managing Director
Email:  md.info@bbraun.com
Phone: (+66) 2 617 5000