บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
คว้า 2 รางวัลจากเวที
"The HR Excellence Awards 2021"

บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้า 2 รางวัลจากเวที "The HR Excellence Awards 2021"

อีกรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ด้านทรัพยากรบุคคล

 

8 ตุลาคม 2564, บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลที่ตัดสินโดยคณะกรรมการที่ได้รับการยกย่องด้านทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ และภาครัฐบาลใน 2 หัวข้อ ได้แก่
1.       Silver Award ด้าน “Excellence in Total Rewards Strategy” จาก 4 องค์กรที่เข้าร่วมแข่งขัน
2.       Bronze Award ด้าน in “Excellence in Diversity and Inclusion” จาก 4 องค์กรที่เข้าร่วมแข่งขัน

รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นด้านทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ ที่ว่า “เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก” ซึ่งจะเป็นแรงใจที่ยิ่งใหญ่ให้บริษัทฯ ได้พัฒนาไปสู่องค์กรชั้นนำต่อไป

สนใจร่วมงานกับเรา https://th.jobsdb.com/th/search-jobs/b.-braun/1 หรือส่งประวัติส่วนตัวมาได้ที่ hr.th@bbraun.com


เกี่ยวกับ ”The HR Excellence Awards”
เป็นโปรแกรมด้านทรัพยากรบุคคลากรที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ที่มีการจัดทำกลยุทธ์ การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยอดเยี่ยมและแข็งแกร่ง ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา การมีส่วนร่วม การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯB. Braun (Thailand) Ltd. won 2 awards at ”The HR Excellence Awards” announced on 8thOctober,2021.
It’s the company honor to win the
1. Silver Award for “Excellence in Total Rewards Strategy” among 4 finalist and 
2. Bronze Award in “Excellence in Diversity and Inclusion” among 8 Finalists.

The awards are judged by an esteemed panel comprising of eminent senior HR practitioners from the corporate and public sector.

These awards are an encouragement for our strong commitment towards our human capital and our vision to Protect and improve the health of people around the world. This will encourage us to continue to develop a high performing organization.

Explore B. opportunities with B. Braun at https://th.jobsdb.com/th/jobs/companies/b-braun-thailand-ltd/1 or send your resume at hr.th@bbraun.com.

*About The HR Excellence Awards : the region’s most sought-after and prestigious HR programme is given by HR Resources Online. The HR Excellence Awards aims to honour distinguished organizations within Thailand, with exceptional employee management programmes and robust human capital strategy planning. The categories cover HR functions ranging from recruitment, employee engagement, leadership development, retention and more.