วันล้างมือโลก 2564 Global Hand Washing Day 2021

บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ 18 โรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันล้างมือโลก 2564" (Global Hand Washing Day 2021)

 

15 ตุลาคม 2564, บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญตามวิสัยทัศน์ของ บี. บราวน์ “เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก”
จึงร่วมมือกับ 18 โรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลกและสนับสนุน SOFTA-GEL100ML จำนวน 1,700 ขวด
เพื่อส่งเสริมวัฒนกรรมการล้างมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในวันล้างมือโลก  (Global Hand Washing Day) ที่กำหนดในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
เพื่อรณรงค์พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ล้างมืออย่างถูกวิธี ป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤติที่โรงพยาบาลต้องเผชิญในทุกวันนี้

15th October,2021. B. Braun (Thailand) Ltd. together with 18 hospitals across the country organized Global Handwashing Day activities with supported 1,700 bottles of SOFTA-GEL100ML for promoting hand washing culture.
As october 15th every year, which is designated as Global Hand Washing Day, the campaign aims to encourage people and healthcare workers to clean their hands properly in order to Infection Prevention especially in #COVID situation.

This affirms B. Braun continued commitment towards our vision to “Protect and Improve the HEALTH of people around the world”.

Hand Washing Day_05
Hand Washing Day_03
Hand Washing Day_06
Hand Washing Day_02
Hand Washing Day_01