โรงพยาบาลเสนา จ. พระนครศรีอยุธยา

สรพ.ร่วมกับ บี. บราวน์ และ GIZ ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาล รับมือสถานการณ์โควิด-19

อยุธยา / 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -  คณะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  ในนามโครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ ได้เข้าพบนายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 4,200 ขวด ณ โรงพยาบาลเสนา เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถนำเจลแอลกอฮอล์ไปใช้รับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แทบทุกโรงพยาบาลต่างก็มีภาระงานในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 กันมากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่สีแดง บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อโควิด-19 นับเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ทางรัฐบาลเยอรมนีได้อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้สรพ.ได้ร่วมมือกับ GIZ และบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาล 62 แห่งในพื้นที่ระบาดสีแดงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ทำให้โรงพยาบาลเหล่านั้นมีเจลแอลกอฮอล์เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้บุคลากรในโรงพยาบาลตลอดจนผู้ป่วยได้ทำความสะอาดมืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เรากำลังเร่งพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการอบรมออนไลน์ให้เสร็จและเผยแพร่ภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำความสะอาดมือและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วย” นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กล่าว

นางสาวเพชรฎา อุษณพงศ์ รองผู้อำนวยการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวเสริมว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ากิจกรรมของโครงการนั้นช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้อย่างทั่วถึงในช่วงของการระบาด ซึ่งการล้างมือบ่อยๆ นั้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้ นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่โครงการด้านการเกษตรและอาหารของ GIZ ให้เข้าถึงเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนจากเชื้อโควิด-19 อีกด้วย ขณะนี้ โครงการฯ  ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวนทั้งสิ้น 157,536 ขวด ให้แก่โรงพยาบาล 62 แห่งในพื้นที่ระบาดสีแดงทั่วประเทศไทย และจะทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 90,000 ขวด ให้แก่เกษตรกรจำนวน 15,000 ครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด อุบลราชธานี สุรินทร์ สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และอยุธยา ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้”

มร.สายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดการขาดแคลนแอลกอฮอล์ที่มีมาตรฐานสำหรับใช้ล้างมือเพื่อที่จะต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 บริษัทบี. บราวน์เข้าใจดีว่าในช่วงการระบาดนั้นยากที่จะหาวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน บริษัทบี. บราวน์ ไม่เพียงแต่เพิ่มอัตราการผลิตเพื่อให้มีแอลกอฮอล์เพียงพอต่อความต้องการ แต่ยังทำให้แน่ใจว่าการทำความสะอาดมือนั้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสถานการณ์โควิดด้วย ซึ่ง SOFTA-GEL ที่บริจาคให้แก่โรงพยาบาลในโครงการนี้ ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 14476 ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม ซึ่งรวมถึงไวรัสโคโรนา และเป็นเจลล้างมือเกรดการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง ต่างจากเจลแอลกอฮอล์ที่วางขายในตลาดทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกรดเครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีส่วนผสมที่ทำให้มือไม่แห้งกร้านและไม่เหนียวเหนอะหนะ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกอยากล้างมือได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทั้ง GIZ และ สรพ.และ GIZ ในโครงการซึ่งช่วยสนับสนุนการรับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้”

นายศุภสัณฑ์ สุทธิพัฒนางกูล เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเสนา กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ ว่า “ก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น โรงพยาบาลเสนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางสามารถผลิตแอลกอฮอล์ไว้ใช้เองได้ แต่เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19  วัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ขาดตลาดและมีราคาแพง ทำให้ขาดแคลนแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ จึงช่วยแก้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนสิงหาคมที่อำเภอเสนาเกิดคลัสเตอร์ในโรงงาน ทำให้ต้องเปิดหอผู้ป่วยรวมแยกโรค (Cohort Ward) 5 แห่ง และมีความต้องการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างมาก ปัจจุบันโรงพยาบาลสามารถนำแอลกอฮอล์ที่ได้รับบริจาคไปใช้ตามจุดบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง รวมทั้งใช้ในงานบริการฉีดวัคซีนทั้งในโรงพยาบาลและการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน และแจกจ่ายให้ใช้ในศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) อีก 3 แห่งด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย”

 

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่
https://www.thai-german-cooperation.info/th/covid-19-dpp-measure-upscaling-sanitizing-production-in-thailand-and-promoting-hand-hygiene/

 

 

Ayutthaya / 11 October 2021 -  The working group of the “Upscaling Sanitizing Production in Thailand and Promoting Hand Hygiene” project comprising Healthcare Accreditation Institute of Thailand (Public Organization) – B. Braun (Thailand) Ltd., HAI and GIZ Thailand paid a visit to Mr. Thanes Dusitsuntornkul, MD., Director of Sena Hospital, Ayutthaya province to hand over 4,200 bottles of alcohol-based hand sanitizer to support the hospital in responding to COVID-19. 

“During the peak of the COVID-19 outbreak in Thailand in August, most hospitals, especially those in red zones, became increasingly burdened with extra work to cope with the  COVID-19 situation. Healthcare workers were at the highest risk of becoming infected with COVID-19. Fortunately, the German government has approved a project to increase the production of hand sanitizer and promote hand hygiene, offering the opportunity to HAI to work hand in hand with GIZ and B. Braun (Thailand) Ltd. to provide alcohol gel to 62 hospitals in COVID-19 red zones since April 2021. These hospitals thus have enough alcohol gel for use during the pandemic. As a result, both healthcare workers and patients can clean their hands more thoroughly and efficiently. In addition, we are producing an e-learning training module on hand hygiene, which will be completed and released by November, to help strengthen hand-hygiene compliance and prevent infection with COVID-19 among healthcare workers,” said Dr. Kittinan Anakamanee MD., CEO of the Healthcare Accreditation Institute of Thailand (Public Organization) – HAI.

Miss Petchada Usanapong, Deputy Country Director of GIZ Malaysia and Thailand added: “We are delighted to hear that the project's activities have enabled healthcare workers and patients to have sufficient quantities of hand sanitizer during the pandemic because frequent hand washing is one way to reduce the risk of contracting and spreading COVID-19. Furthermore, the project also supports low-income farmers of GIZ's agriculture and food programme to have access to good quality hand sanitizer and information on how to protect themselves from COVID-19. To date, the project has delivered a total of 157,536 bottles of alcohol gel to 62 hospitals in COVID-19 red zones throughout Thailand. We will deliver 90,000 bottles of alcohol gel to 15,000 farmer families in Roi Et, Ubon Ratchathani, Surin, Suphan Buri, Chainat, Sing Buri, Ang Thong and Ayutthaya provinces within November.”

Mr. Sayan Roy, Managing Director of B. Braun (Thailand) Ltd. said: “As the pandemic continues all over the world, including Thailand there was shortage of quality hand sanitizers along with uncertainty on the standards in the alcohol hand sanitizers to fight against COVID-19. B. Braun (Thailand) Ltd. understands all too well that it was difficult to find quality raw materials for alcohol production during the pandemic. We have not only upscaled alcohol gel production to meet public demand but also ensuring good practices in hand hygiene for the COVID-19 situation. Our product, SOFTA-GEL alcohol hand rub, which is being donated to hospitals under this project has been tested according to global testing standards EN14476 efficacy against enveloped viruses, which includes Coronavirus. It is a medical grade hand sanitizer of high quality that is different from most-cosmetic grade alcohol gels sold on the market. It also contains moisturizing ingredients that won’t make hands dry or feel sticky, so the users feel comfortable cleaning their hands as often as they want. We are happy to collaborate with GIZ and HAI for this project in this outbreak.”

Mr. Suppasan Suttipattanangkul, Professional Pharmacist at Sena hospital, noted: “Before the outbreak of COVID-19, we could produce alcohol for use in Sena Hospital. However, when the COVID-19 pandemic erupted in Thailand, the raw materials for producing alcohol became scarce and the price rose drastically. We couldn’t produce alcohol anymore and we had a shortage of alcohol for hand washing. The support from the project has helped improve the situation, especially in August when there was a cluster in a factory in Sena district. Sena Hospital had to open 5 cohort wards and there was a high demand for alcohol. With the support from the project, we now have sufficient alcohol gels to provide at different points of care in the hospital. We can also distribute the alcohol gels to the vaccination unit in the hospital and the mobile vaccination units that provide the service to vulnerable groups in communities, as well as 3 Community Isolation Centers. Thanks to the project, our healthcare workers and patients now have sufficient alcohol gel to clean their hands properly.

To learn more about the project, click

https://www.thai-german-cooperation.info/th/covid-19-dpp-measure-upscaling-sanitizing-production-in-thailand-and-promoting-hand-hygiene/

GIZ Covid activity_Sena_02
GIZ Covid activity_Sena_04
GIZ Covid activity_Sena_03
GIZ Covid activity_Sena_01