บี. บราวน์ และเอสคูแลป อคาเดมี่ประเทศไทย จับมือชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี่และการขับถ่าย พัฒนาคู่มือ แนวทางปฎิบัติ สำหรับการป้องกันและรักษาแผลกดทับ

บี. บราวน์ และเอสคูแลป อคาเดมี่ประเทศไทย จับมือชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี่และการขับถ่าย พัฒนาคู่มือ แนวทางปฎิบัติ สำหรับการป้องกันและรักษาแผลกดทับ

คู่มือฉบับนี้จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้สามารถที่จะป้องกันและดูแลแผลกดทับในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดการเดินทาง ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการรอคอยที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี

14 มี.ค. 65, บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้กับตลาดในประเทศไทย โดยคุณสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ และทีมบริหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Prevention and Treatment of Pressure Injury Guideline” ร่วมกับชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย โดย พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ ประธานชมรมฯ และทีมชมรมฯ ในการร่วมมือพัฒนาและจัดทำคู่มือ แนวทางปฎิบัติ การป้องกันและรักษาแผลกดทับ โดยคู่มือฉบับนี้จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้สามารถที่จะป้องกันและดูแลแผลกดทับในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดการเดินทาง ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการรอคอยที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี

ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า “วันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบี. บราวน์ ประเทศไทย และชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี่และการขับถ่าย เพื่อการพัฒนาคู่มือ แนวทางปฎิบัติการดูแลและรักษาแผลกดทับ ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2567 บี. บราวน์ ประเทศไทย เป็นพันธมิตรที่ยาวนานชมรมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนในการสร้างมาตรฐานที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยใน ครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง บี. บราวน์ ประเทศไทย กับ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี่และควบคุมการขับถ่าย ที่เน้นพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่านการพัฒนาแนวทางการป้องกันและบำบัด รักษา แผลกดทับ โดยผลการวิจัยจะนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติระดับประเทศต่อไป” 

โดยพิธีลงนามนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนจากชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี่และการขับถ่าย และทีมผู้บริหารจาก บี. บราวน์ ประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เพื่อปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก”

B. Braun and Aesculap Academy Thailand signed MOA with Thai Enterostomal Therapy Society "Prevention and Treatment of Pressure Injury Guideline” for protecting and improving the health of people around the world.
 

14th Mar 2022. B. Braun (Thailand) Ltd., supplier and distributor of medical, pharmaceutical products and services in Thailand represented by Mr. Sayan Roy, Managing Director, along with the management team signed a Memorandum of Agreement (MOA) for "Prevention and Treatment of Pressure Injury Guideline” with Enterostomal Therapy Society represented by Dr. Yuwadee Kestsumpun, President along with members of Phramongkutklao Hospital, Rajavithi Hospital, and Bumrungrad Hospital.

The collaboration of this 3 years project is for sharing the knowledge and expertise of supporting the establishment of the standard guideline for pressure ulcer management, including referral protocol as well as building capacities of healthcare professionals and educating caregivers on pressure ulcers from Enterostomal Therapy Nurse to Subdistrict Health Promoting Hospitals, Village Health Volunteers, Patients, and Caregivers. In an attempt to decrease the prevalence of pressure ulcers which will help reduce the workload of healthcare professionals as well as decrease the patient’s extra expenses for wound care.

 

Dr. Yuwadee Kestsumpun (President of Thai Enterostomal Therapy Society) stated that

“B. Braun Thailand is a long-standing partner of Thai Nurses community, especially about supporting in establishing standards that emphasizes quality and safety in patient care. Besides supporting the Annual Poster excellence award, I am happy that this time the collaboration between B. Braun Thailand and Thai Enterostomal Therapy Society will focus on improving patient safety through the development of Pressure Injury Prevention and Treatment Guideline, of which the results will recommend a guideline for national implementation.

I believe that this MOA will confirm the cooperation of 2 organizations that are committed to creating safety for the Thai health system. I look forward to the successful implementation of our MOA. “

The signing ceremony event was honored by representatives from the society and management team from B. Braun (Thailand) Ltd., this is reaffirming our commitment toward vision “To protect and improve the health of people around the world”.