บี. บราวน์ ประเทศไทย เข้าร่วมออกบูทแสดงสินค้ากับ "ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย"

บี. บราวน์ ประเทศไทย เข้าร่วมออกบูทแสดงสินค้ากับ "ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย"

เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน (Sharing Expertise) ด้านวิสัญญีให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมษายน 65, บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมออกบูทแสดงสินค้ากับ #ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 95 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ภายใต้หัวข้อ " Resilience and Agility in Anesthesia " เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านวิสัญญีให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในงานนี้ บี. บราวน์ ได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญ ในการนำเสนอเทคโนโลยีของการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การแทงสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางและการระงับความรู้สึก ประกอบด้วยเครื่อง PCA&TCI, เข็มสำหรับทำ Peripheral Nerve block และ Elastomeric Infusion Pump ให้กับผู้เข้าร่วมงาน