บี. บราวน์ ประเทศไทย และ เอสคูแลป อะคาเดมี่ เข้าร่วมงานสัมนา MISUR INTERNATIONAL VIRTUAL CONGRESS ณ โรงพยาบาลราชวิถี 6 - 8 มิ.ย. 65

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอสคูแลป อะคาเดมี่ ร่วมกับภาควิชายูโร โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่าง 6 - 8 มิ.ย. 65

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอสคูแลป อะคาเดมี่ เข้าร่วมงานสัมนาเชิงวิชาการพร้อมภาคปฏิบัติ

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอสคูแลป อะคาเดมี่
เข้าร่วมงานสัมนาเชิงวิชาการพร้อมภาคปฏิบัติ  ร่วมกับ ภาควิชายูโร โรงพยาบาลราชวิถี ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ระหว่าง 6 - 8 มิ.ย. 65
งานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ #8th MISUR International Virtual Congress : Advanced Care in MIS-Urology
เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและนำไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ของการรักษาผู้เข้ารับการรักษา
ซึ่งบี. บราวน์ ได้ร่วม #แบ่งปันความเชี่ยวชาญ ในการนำเสนอเทคโนโลยีกล้องส่องตรวจและผ่าตัดชนิด 3 มิติ ให้กับผู้ร่วมงานในส่วนของภาคปฏิบัติ