บี. บราวน์ ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ THAIMED

บี. บราวน์ ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิ.ย. 65
คุณกนกกาญจน์ ขำอ่อน (Deputy Division Head of Commercial Excellence) ตัวแทนจาก บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานใหม่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ณ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับเภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคม ตัวแทนจากสมาคมฯ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย หรือที่เรียกโดยย่อว่า THAIMED เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรทางการค้า จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานนโยบายกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก ให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบี. บราวน์ ประเทศไทย เป็นสมาชิกมาอย่างยาวนาน

B. Braun celebrates to new office building of THAIMED.

4th Jun, 2022. Ms. Kanokkarn Kham-orn, Deputy Division Head of Commercial Excellence was honored to represent B. Braun (Thailand) Ltd. for the opening ceremony of the new official head office building in Bangkok, Thailand for THAIMED. On occasion, Pharm. Preecha Bhandtivej, President of THAIMED and board members were greeted on behalf of B. Braun (Thailand) Ltd.

Thai Medical Device Technology Industry Association is a non-profit organization to provide assistance to members to negotiate with the Thai FDA and to represent the industrial sector as a whole. B. Braun Thailand is a member of THAIMED for many years.