กลุ่มบี. บราวน์ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2564

กลุ่มบี. บราวน์ ประกาศผลประกอบการประจำปี 2564

แม้ความผันผวนในตลาดยังคงสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจ แต่บี. บราวน์ พร้อมในการปรับตัวเข้ากับพลังแห่งเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ในปี 2021 เป็นอีกปีที่ท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับกลุ่มบี. บราวน์ แต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดนี้ บี. บราวน์ ยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและได้คู่ค้าที่แข็งแกร่งคอยเคียงข้าง

ซึ่งปีงบประมาณ 2021 กลุ่มบี. บราวน์ได้เพิ่มยอดขาย 5.8% ที่ 290,471 ล้านบาท (EUR 7,859.8 million)
แม้ว่าสถานการณ์ในตลาดจะไม่แน่นอน การมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบี. บราวน์ที่หลายหลาย เป็นที่รู้จักได้
และบี. บราวน์ มั่นใจว่าจะก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่างๆ ด้วยการ “ปรับตัว” (Resilient) พร้อมกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับพลังแห่งเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่การขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านสุขภาพต่อไป

The B. Braun Group increased its sales in FY 2021 by 5.8 percent year over year, to €7,859.9 million (previous year: €7,426.3 million). Thanks to extraordinary efforts, B. Braun was able to ensure delivery capability to its customers, even with significant added pressure on the supply chains.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ (Read more) http://www.bbraun.com/ar2021