บี. บราวน์ ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์แยกขยะรีไซเคิล ปกป้องและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บี. บราวน์ ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์แยกขยะรีไซเคิล ปกป้องและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เพราะโลกที่ยั่งยืนเริ่มต้นจาก "ตัวเรา"

มิถุนายน 2565, เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พนักงานบี. บราวน์ ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมภายใน "รีไซเคิล ชาแลนจ์ 2022" โดยการแยกขยะพลาสติกและจัดการแยกขยะ หรือทำการทิ้งอย่างถูกวิธี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักจากพนักงานในความสำคัญของการแยกขยะที่บ้านสำหรับการนำไปรีไซเคิลให้ถูกวิธี
ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการลดต้นทุนการจัดการขยะ รวมถึงได้ช่วยให้ขยะเปลี่ยนเป็นวัสดุรีไซเคลิที่มีคุณภาพสูงอีกครั้ง จนถึงการเริ่มต้นในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับโลกได้

ทั้งนี้เพื่อการเติมเต็มวิสัยทัศน์ของบี. บราวน์ "ปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก"
เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากพนักงานบี. บราวน์นี้ จะก่อให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากต่อไป

 

Awareness raising, sustainable world starting from YOU.

As World Environment Day 2022, B. Braun members joined a “Recycle Challenge 2022” campaign to gather plastic trashes and separate properly.

This activity encourage our members and raise awareness of plastic waste separation in disposal for recycling, starting from our home.
It could be reduced in many costs of waste management which would become high-quality recyclable materials again, also creates sustainable environment to the world.

To fulfill our vision of  “PROTECT and IMPROVE the HEALTH of people around the world”, we believe that a single action from B. Braun members could create a difference in our community, and that collective action can greatly impact the world through advocacy and outreach activities.