บี. บราวน์ ประเทศไทย ส่งมอบเช็ทของขวัญสงกรานต์ 2565

บี. บราวน์ ประเทศไทย ส่งมอบเช็ทของขวัญสงกรานต์ 2565

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

บี. บราวน์.. เราปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก
B. Braun We protect and improve the health of people around the world