บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด, GIZ และ สรพ. ส่งมอบสื่อการเรียนรู้กว่า 6,000 เล่มในการปกป้องและพัฒนาสถานการณ์โควิด

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด, GIZ และ สรพ. ส่งมอบสื่อการเรียนรู้กว่า 6,000 เล่มในการปกป้องและพัฒนาสถานการณ์ #โควิด

สนับสนุนการต่อสู้กับ #โควิด ด้วยสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือภาพการ์ตูนกว่า 6,000 เล่ม ครอบคลุม 573 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด, GIZ และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ดำเนินการสนับสนุนการต่อสู้กับ #โควิด ด้วยสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือภาพการ์ตูนให้ 573 โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการล้างมืออย่างถูกวิธี และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดและแพร่กระจายเชื้อ

ภญ. กนกกาญจน์ ขำอ่อน (Deputy Division Head - Commercial Excellence Manager) ตัวแทนจาก บี. บราวน์ ประเทศไทย พร้อมคุณจุฑามณี คชสารมณี (Project Coordinator) ตัวแทนจาก GIZ Thailand ร่วมส่งมอบหนังสือ 6,160 เล่มให้กับสำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-2-4 พร้อมแนะนำสื่อการ์ตูนแบบออนไลน์เพื่อใช้เป็นอีกสื่อสำหรับโรงเรียน https://www.youtube.com/watch?v=0r-2Zmtpcq0

การส่งมอบครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ด้านการทำความสะอาดมือและการป้องกันตนจากเชื้อไวรัสโคโรน่าให้กับเด็กและเยาวชนจากชุมชนในท้องที่ โดยเฉพาะการกลับมาเปิดภาคเรียนอีกครั้งในเดือนก.ค. นี้ที่ต้องอาศัยการปรับตัวรับมือกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอไมครอน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้ “โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ” ที่ดำเนินการปกป้องกว่า 50 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงสูงและชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ด้วยการให้ความรู้ในการทำความสะอาดมือที่ถูกต้อง

B. Braun, GIZ and HAI supported #Handbook to schools to protect and improve the Covid situation in Thailand.

B. Braun (Thailand) Ltd., GIZ and HAI continued their support for the fight against #COVID with more than 573 schools in Ubon Ratchathani Province by supporting them in the knowledge for proper hand washing and to protect themselves and reduce the spread of the infection with a hand hygiene handbook material in cartoon story.

Pharm. Kanokkarn Kham-orn, Deputy Division Head - Commercial Excellence Manager, representing B. Braun Thailand and Ms. Juthamanee Khotchasarnmanee, Project Coordinator, representing GIZ Thailand recently handed over 6,160 handbooks to Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 1-2-4, Thailand. The occasion was also for introducing VDO cartoon online materials to promote in schools. https://www.youtube.com/watch?v=0r-2Zmtpcq0

This handing over aims to share children and youth from farmer communities in rural areas with the knowledge about #HandHygiene and #CoronavirusPrevention. Especially, by the reopening of new academic year that most of Thailand's schools are back in the physical classroom since July 1 and adjusting to the new normal in times of this fast becoming dominant of new Omicron subvariants.

"Upscaling Sanitizer Production in Thailand and Promoting Hand Hygiene" project aims to improve the prevention capacity of 50 selected hospitals in Covid-19 high-risk zones and in rural farming communities in Thailand through the promotion of hand hygiene practices and the provision of hand sanitizing products.