ทีมศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์บี. บราวน์ ประเทศไทย (B. Braun Technical Service Center) เสริมความแข็งแกร่งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระดับสูง

ทีมศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์บี. บราวน์ ประเทศไทย (B. Braun Technical Service Center) เสริมความแข็งแกร่งโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระดับสูง

เพื่อเดินหน้าสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความยึดมั่นในการผลักดันให้เกิดสุขภาพที่ดียิ่งกว่าเพื่อคนไทย
บี. บราวน์ เชื่อมั่นว่าเรื่องการดูแลและรักษาความเป็นอยู่ด้านสุขภาพเป็นวาระสำคัญระยะยาว นวัตกรรมและการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมวิศวกรศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์บี. บราวน์ประจำประเทศไทยและอินโดนีเชีย ได้เข้ารับการอบรมจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี ที่บินตรงมาจากประเทศเยอรมนี (Mr. Manuel Speck, Technical Service) ในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญระดับสูง ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์การเรียนรู้เครื่องมือแพทย์บี. บราวน์ ประเทศไทย บางนา เพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลและซ่อมบำรุงที่ตอบโจทย์พัฒนาการของเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ

เกี่ยวกับ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์บี. บราวน์ ประเทศไทย
B. Braun Technical Service Center คือศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์และเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดที่พร้อมช่วยตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายทั้งจากในและนอกกรุงเทพมหานคร ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่นี้พร้อมช่วยดูแลนวัตกรรมเพื่อการดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่เครือข่ายสาธารณสุขของประเทศไทย

B. Braun Thailand Technical Team enhances capability by the addition of local expertise  hi-expert to support the Thailand public health system.

B. Braun is committed to develop and advance medical devices to support the needs and improve the health of the people. The advancement of healthcare is an ongoing effort and the need to constantly innovate and improve these systems is crucial.

Recently, our Thai and Indonesian engineering team attended rigorous led by experts with 19 years of experiences, Mr. Manuel Speck, Technical Service Engineer from B. Braun Germany to share his expertise at B. Braun Technical Service and Learning Center, Bangna, Thailand.

"B. Braun Technical Service Center", which will provide high-quality repair and maintenance services for medical equipment. The newly launched center aims to support the public health system of Thailand in ensuring that it will be able to provide seamless healthcare support to its citizens. The center also aligns with B. Braun’s vision to protect and improve the health of people around the world.